حلقۀ کاتبان:
کاتبان، حلقۀ نویسندگانی است كه چشم به میراث عزیز کهن اسلامی و ایرانی دوخته‌اند و هر یک به سهم خود، به موضوعی می‌پردازند كه بتواند گوشه‌ای از شکوه و عظمت این میراث ارزشمند را تبیین کند.
حلقۀ کاتبان آداب خویش را از لابلای نقوش تذهیب و نگاره‌های نسخ خطی، از مطاوی دستنویس‌های بزرگانی كه با هنر متعالی، آثاری در خورِ کمال انسانی خویش آفریده‌اند، برگرفته است و از قید قانون و ضابطه‌های ارباب نگارش و قلمفرسایی آزاد است.
حلقۀ کاتبان، مجموعه روزنوشت‌هایی است در باب نسخ خطی، تراجم، تاريخ علم و معرفت و یاد و یادبود بزرگان.نمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت

hlitc1374 به جویا جهانبخش
۲۹ مهر
بهتر است این گونه روشنگری‌ها را تحریف و عدم امانت در نقل، قضاوت ناعادلانه و عدم رعایت احترام دانست.
نگارنده چون استاد جهانبخش نویسنده زیردستی نیست و زیر و زبر گذاشتن و ویرگولاستاری نمی داند، اگر سطور فوق دچار مشکلی هست ببخشند، همچنین اگر تندی شد.

توضیحِ جویا جهانبخش:

خواستم چند نکته ای را توضیح دِهَم، دیدم ـ به تَعبیرِ حضرات ـ بیخود «جِلف» و «هجو» می شَوَد! ... باقی بقایتان!
hlitc1374 به جویا جهانبخش
۲۹ مهر
نقل بدون تصرف از کانال استاد ... این است: «دیروز اولین جلسه درس ملل و نحل بود. فقط سه شاگرد خارجی دارم، چون سال قبل، گروه ما نتوانست دانشجوی ایرانی جدیدی برای تاریخ ایران اسلامی بگیرد!! با دوستان خارجی، مشکل زبان داریم که باید خیلی آرام صحبت کرد. اینها که یکی از ترکیه، دیگری از عراق و سومی از لهستان است، دانشجویان تاریخ ایران اسلامی هستند و خوب، بحث های ملل و نحل اسلامی، به خصوص تا قبل از ورود به ایران، قدری براشون دشوار است. باید به تدریج آنها را وارد بحث کنم».
قضاوت بین دو پاراگراف فوق بر عهده خوانندگان محترم. نگارنده سطور نمی‌داند نویسنده یادداشت مذکور عبارت «مستعد تشخیص نداده» را از کجای پاراگراف استاد ... پیدا کرده و بعد قضاوت خود را بر آن استوار کرده: «توجّه می فرمایید؟! یعنی هیچ یک از ابنای وطن مستعد به هضم معانی بلند و حقایق شگرف افادات اساتید ارجمند نبوده است. با آن فلکزدگان اجنبی هم باید ـ بنا به تصریحِ خودِ ایشان ـ شمرده و آرام سخن گفت چرا که فارسی خوب نمی دانند ... چنین گفت استاد!»
hlitc1374 به جویا جهانبخش
۲۹ مهر
اینقدر اشتباه و خطا و لغزش‌های ریز و درشت و کوچک و بزرگ همه جا هست که اگر بخواهید با آنها درگیر شوید، می‌شود زیر و زبر یک بیت سعدی، وحی به شیخ عباس قمی، وفات ویلیام چیتیک و ... ضمن این که از دیگر کارها باز می‌مانید، تولیدات و تدقیقات علمی فراموش می‌شود.
اما یک مورد دیگر از نقل نادرست نویسنده از کانال استاد ... این است: «ایشان در جایی دیگر در همان کانال تلگرام می فرمایند گروه تاریخ دانشگاه امسال هیچ دانشجوی ایرانی را مستعد تشخیص نداده و تنها به جذب تعداد انگشت۟ شماری دانشجوی خارجی اقدام کرده است».
نقل بدون تصرف از کانال استاد ... این است: «دیروز اولین جلسه درس ملل و نحل بود. فقط سه شاگرد خارجی دارم، چون سال قبل، گروه ما نتوانست دانشجوی ایرانی جدیدی برای تاریخ ایران اسلامی بگیرد!! با دوستان خارجی، مشکل زبان داریم که باید خیلی آرام صحبت کرد. اینها که یکی از ترکیه، دیگری از عراق و سومی از لهستان است، دانشجویان تاریخ ایران اسلامی هستند و خوب، بحث های ملل و نحل اسلامی، به خصوص تا قبل از ورود به ایران، قدری براشون دشوار است. باید به تدریج آنها را وارد بحث کنم».
hlitc1374 به جویا جهانبخش
۲۹ مهر
نویسنده سپس، استاد ... را به «خردگریزی» متهم کرده!! اینجاست که باید گفت:
گنه کرد در بلخ آهنگری/ به تستر زدند گردن مسگری
ایشان واقعه را بدون کم و کاست از کتاب مستوفی نقل کرده‌اند، اکنون خردگریز کیست؟ مستوفی؟ پادشاه هوشمند یا ...؟
یک واقعه است، شما با تدقیقات نازکانه رد کنید. البته دیکته نانوشته، غلط ندارد. از نویسنده محترم، جایی تدقیق و غیر تدقیق ندیده‌ایم تا بدانیم نازک است یا غیر نازک. از جناب جهانبخش نیز مدتهاست دیگر تدقیقی ندیده‌ایم، به جز نقدگونه‌های یادگارستان که بعضی از آنها جلف و هجو است؛ دیگر آن کارهای کارستان فراموش شد. کسانی که با نوشته‌ها، سخنان و آثار جدید استاد ... آشنا هستند، می‌دانند که ایشان در دو سه سال اخیر به شدت بر مفهوم علم، دانش، خرد و عقل پای‌فشاری کرده و معضلات جامعه در این زمینه‌ها را گوشزد می‌کنند و پرهیز شدیدی از آنچه نویسنده گفته که تأثیر صور و کواکب است، دارند.
hlitc1374 به جویا جهانبخش
۲۹ مهر
به نظرم اینجا باید مستوفی از گزارش موهن خود معذرت‌خواهی کند که متوجه اهمیت لشکرکشی پادشاه هوشمند قاجار نبوده است. اهمیتی که بعدها بر همه آشکار شد و مناطق شمالی ایران از دست رفت. پادشاه هوشمند قاجار! با سبکسری خود، باعث شد همان زمان شمال ایران تا رشت و آذربایجان تا تبریز تحت فشار قرار گیرد. گویا فجایع پادشاه مذکور در کرمان و شوشی و ... همه از هوشمندی او بوده است؟!! نویسنده اینجا فهمیده که یادداشت مذکور بخشی از کتاب مستوفی است و ادعا کرده: استاد ... «به نقّالی های مرحوم عبداللّه مستوفی در شرح زندگانی من، پُر بها داده اند». این پربهایی را از کجا کشف کرده‌اند، احتمالا از کنار هوشمندی آقا محمدخان.
همراهی با آقا محمدخان به اینجا تمام نمی‌شود، نویسنده به واقعه قتل پادشاه هوشمند این گونه مشکوک است: «دهها احتمال مشکوک بودن این واقعه». البته نمی‌خواهد همه را برشمارد، ولی همانطور که در یادداشت هست، احتمالا پای آمریکا و اسرائیل هم در واقعه قتل آقا محمدخان به میان می‌آید!
hlitc1374 به جویا جهانبخش
۲۹ مهر
اما این که این رویه علمی نیست، جناب جهانبخش و ایشان بفرمایند در یک کانال تلگرامی،‌ رویه علمی چیست؟ یک پاراگراف از متنی گذاشته شده و بقیه بر عهده شماست. شما با رویه‌ای علمی آن را تصحیح بفرمایید.
احتمالا رویه علمی نمونه‌اش این است: «پادشاهی هوشمند چون آقا محمدخان» در ابتدای فصل خریف به آذربایجان سردسیر لشکرکشی نمی‌کند. باید گفت: از کرامات شیخ ما این است/ خربزه خورد و گفت شیرین است.
نویسنده در جایی دیگری عواطفش طغیان کرده و نوشته: «بخش موهن گزارش آن است که بدون پرداختن به اهمیّت این لشکرکشی که برای مقابله با تحرّکات دشمنِ دندان تیزی چون روسیّه بوده است».
hlitc1374 به جویا جهانبخش
۲۹ مهر
و تازه تذکر هم داده‌اند که « نمی دانم حکایت زیر که مستوفی در اوائل کتاب شرح زندگانی من آورده درست است یا خیر» یعنی ایشان هم آن را تأیید نکرده‌اند ولی باز نویسنده مکتوب مرند «از جلوگیریِ طغیانِ عواطفِ جریحه دار شده ناتوان» شده و مکتوب نوشته و روشنگری کرده است. اما گویا خود نویسنده هم یادداشت را درست نخوانده و روشنگری کرده زیرا می‌نویسد: «حاوی جزئیاتی بدیع است و احتمالاً از تراوشهایِ ذهن سرشار این استاد پرتلاش بوده است» اگر به اصل کتاب مراجعه می‌کرد، می‌دید که غیر از دو سطر مقدمه، بقیه یادداشت مذکور عینا از کتاب شرح زندگانی من می‌باشد و تراوش ذهنی استاد ... نیست.
اگر ماجرای مذکور به زعم شما «داستان موهن» است، نقل از مستوفی می‌باشد، شاید هم به آقا محمدخان توهین شده که ما وکیل مدافع آقا محمد خان قاجار نیستیم.
hlitc1374 به جویا جهانبخش
۲۹ مهر
اصل نقد نیز دعوا بر سر هیچ است و تعجب که جناب جهانبخش آن را روشنگری دانسته‌اند. گلایه دیگر از ایشان آن است که حداقل از نویسنده یادداشت درخواست می‌کردند مطلب مورد نقد را برای ایشان بفرستند و حال که نویسنده محل نقد را مشخص نکرده، خود ایشان آن را به خوانندگان عرضه می‌کردند. یادداشت تلگرامی را (البته نه با نقطه چین) عرضه می‌کردند و سپس مکتوب مرند را ارائه می‌کردند. این گونه نوشتن، در پوستین خلق افتادن است نه روشنگری.
گویا جناب جهانبخش هم اصل موضوع را دقیق وارسی نکرده‌اند و پنداشته‌اند که نقل مذکور از تدقیقات!! استاد ... است.
تنها نقد وارد به یادداشت استاد ... ، تاریخ کشته شدن آقا محمدخان است که بنده نمی‌داند مستند ایشان چیست ولی بقیه «روشنگری» فوق، به درد دیکته‌های نانوشته می‌خورد که غلط ندارد.
داستان هم از این قرار است که ایشان به مناسبتی، در ج 1، ص 22 کتاب شرح زندگانی من، اثر عبدالله مستوفی ماجرای کشته شدن آقا محمدخان قاجار را دیده و همان را بدون کم و کاست در کانال تلگرام خود گذاشته‌اند. دو سطر هم ابتدای آن از خود نوشته‌اند