فهرست لینک‌های دي ۱۳۸۶
"اسکندرنامه" از مجموعه متون پیشینه داستانی تصحیح می‌شود
دکتر سید جعفر شهیدی درگذشت.
تصحیح «مفتاح الاسرار» بر اساس نسخه تاشکند آماده انتشار شد
نمونه خوبی از ارائه نسخ خطی
The Islamic Origins Debate Goes Public
النشرة، فصلية عربية للمعهـد الملكـي للدراسـات الدينيـة
An abridged list of Islamic rulers - In Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art
کتب کتابخانه شخصی مرحوم علامه دوانی در کتابخانه دانشکده علوم حدیث
مجله فرهنگی و ایران‌شناسی کلک صاحب نمایه شد
مجمل فصیحی
کمدی «بوطیقا» پس از 25 قرن به فارسی ترجمه شد
کتاب «رسائل الشجرة ‌الالهیة» بررسی می‌شود
بزرگداشت مرحوم محمد پروین گنابادی برگزار می‌شود
«تاریخچه‌ شرق‌شناسی» به‌چاپ رسید
آموزش، مرمت و تدوین فهرست نسخ خطی در خاورمیانه
The Historiography of an Execution: The Killing of Hujr b. Adi - Khaled Keshk / Journal of Islamic Studies 2008 19: 1-35