فهرست لینک‌های اسفند ۱۳۸۶
نکاتي خواندني و به ياد ماندني از يک ديدار
مركز الفقيه العاملي لإحياء التراث
برداشتي عربي از مجلد نخست اسلام ايراني اثر کربن
جمع قرآن - هارالد موتسكى- ترجمه فروغ پارسا / مجله علوم حديث شماره 44
بررسی اسناد ویژۀ کافی در وسائل الشیعة - سید جواد شبیری
رونمایی سه کتاب از عطار نیشابوری به تصحیح شفیعی کدکنی
انتشار قدیمی‌ترین نسخه فارسی تاریخ‌دار در سال آینده
کتاب «منطق و مباحث الفاظ» منتشر شد
The Charismatic Community: Shi'ite Identity in Early Islam - Maria Massi Dakake / State University of New York Press (January 2008)
Sarah and Hagar in Ibn 'Asakir's History of Damascus - Lindsay, James E. / Medieval Encounters, Volume 14, Number 1, 2008
فهرست ترجمه‌های فارسی نسخ خطی قرآن منتشر می‌شود
منتخب رسالات صفاءالحق در مرکز پژوهشی میراث مکتوب به زودی منتشر می‌شود
اسناد قاجاری، گنجینه مهرها و اسناد نظام‌الملک
ويرايش و چاپي جديد از ميراث مکتوب شيعه اثر دکتر مدرسي
نمایشگاه نسخ خطی در کتابخانه ملی ترکیه
در بزرگداشت استاد بدیع‌الزمان فروزانفر
دیوان نهاوندی سند معتبر زبان فارسی است
بازیافت نوشتارهای فلسفی
جلد اول فهرست کتب خطّی اصفهان به چاپ رسید