فهرست لینک‌های مهر ۱۳۸۷
برگزاری کارگاه «ردیف معماری ایران» محمد رضا حائری
دو جلسه در انجمن جامعه شناسی: گروه روش و گروه زنان
جذب هیئت علمی در دانشگاه سمنان
ازگلستان من ببر ورقی
یادهـــــا
نمابشگاه
در گذشت اردشیر محصص
ابوالحسن نجفی در شهرکتاب
حق الناس: اسلام و حقوق بشر - محسن کديور / نشر کویر، 436 ص، مهر 87
دوره‌ ویرایش در شهر کتاب
دو برنامه سخنرانی در شهر کتاب
قدیمی ترین نسخه از دیوان حافظ منتشر می شود
درباره مير شمس الدين اديب سلطانى
احقاف، نمونه‌ای از افزایش وضوح در روند تاریخی تفسیر - احمد پاکتچي
نشست «ابن‌سینا: وجود و ماهیت نفس» برگزار می‌شود
مؤلف «هفت‌کشور»
اعضای جدید هیئت امنای کتابخانه‌ مجلس منصوب شدند
بزرگداشت علامه شیخ آقابزرگ تهرانی برگزار شد
کتابخانه مجلس اثری منسوب به «ابن سینا» را منتشر می کند
مجالس المؤمنین قاضی نورالله شوشتری در شش جلد منتشر می شود
نكوداشت يكصدمين سال تولد دکتر جواد علي
مصاحبه راديو زمانه درباره کنفرانس مذهب شیعه در استراسبورگ
کنگره‌ی شیخ بهایی پنجم دی‌ در مشهد برپا می‌شود
شفیعی‌کدکنی «کلیات شمس» را تصحیح کرد