فهرست لینک‌های خرداد ۱۳۸۸
تايم لاين گوگل
Wonder wheel و حلقه کاتبان
,,Ein Licht umgab mich ...“ - Die eschatologischen Visionen des iranischen Präsidenten Mahmūd Ahmadīnežād
Clerical Authority in Shi'ite Islam: The Seminaries of Iraq and Iran
Journal of Shi‘a Islamic Studies
ميثم تمار، چهره اي مهم در آغاز تشيع - خالد سنداوي
Transcribing God's Word: Qur'an Codices in Context - Journal of Qur'anic Studies. Volume 10, 2008
دستمزد قضات در صدر اسلام - وداد القاضي
معرفي اسناد صفوي کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي - ابوالفضل حسن آبادي
The Arabic, Hebrew and Latin Reception of Avicenna's Metaphysics
گزارش از مقاله حکمت و مکتب - رسول جعفريان
Translations of the Qur'ān into Western Languages - Ziad Elmarsafy
Sacred Voice, Profane Sight: The Senses, Cosmology, and Epistemology in Early Islamic History
Inscription as an Important Means for Understanding the History of the Islamic East - Mohammad Yusuf Siddiq
مجموعه ديجيتال مخطوطات دانشگاه پرينستون
مجموعه مخطوطات ديجيتال کارو ميناسيان در دانشگاه UCLA
سياحت دروغين براي دراويش و فقرا / As if I'm there
شصتمین سالگرد درگذشت علامۀ قزوینی
داستان یک حدیث در کافی ومسأله قبله عراق - مايکل کوک ترجمه: سيد حسن اسلامي
شرح سه جلدی التّلویحات شیخ اشراق توسط میراث مکتوب منتشر شد
«نقش گویش در تصحیح متن» در میراث مکتوب بررسی می شود
بررسی کتاب/ فهرستواره کتاب‌های فارسی(جلد دهم: منظومه‌ها، بخش اول)
تاریخ گذاری تفسیر منسوب به ابن عباس: نقد روش تحلیل ادبی ونزبرو و ریپین
Gog and Magog in Early Syriac and Islamic Sources
بروکلمان آنلاين / Brockelmann Online
Virtual Books - British Library
برگي از منظومه «علي نامه»