فهرست لینک‌های مرداد ۱۳۸۸
!
The Shrine of the Book
Princeton Digital Library of Islamic Manuscripts
Prayer, Mosque, and Pilgrimage: Mapping Shī'ī Sectarian Identity in 2nd/8th Century Kūfa
شيعه پژوهي در تاريخ ما - رسول جعفريان
موقعیت شیعه در عهد ممالیك - سيدحسين مدرسي طباطبائي
How Islamic Learning Transformed Western Civilization
موسوعة مكة المكرمة والمدينة المنورة
متن نسخه 1600 ساله انجیل
وصف خورشيد - رضا مختاري
گزارشي از «اسفار الأنوار»، اثر علامه صاحب عبقات «ره»
سخنان هميشه خواندني زنده ياد محمد باقر نجفي
رشته هاى سنتى مطالعات قرآني - كلود ژيليو
شهيدى در آينه آثارش - سيد حسن اسلامى
شيخ محمدتقى شوشترى و انتقادهاى رجالى او
مرورى بر كتاب سيره پژوهى در غرب: برگزيده متون و منابع - سيد علي آقايي
فهرست طرح 110 جلدى بزرگان شيعه
نگاهى به مخطوطات مكتبة المسجد النبوى الشريف - حسين متقي
دفتر اوّل میراث بهارستان با 13 رساله
یک جلد دیگر از فهرست نسخ خطی کتابخانه مجلس منتشر شد
سومین «دفتر تاریخ» ورق خورد
برت فراگنر برنده جایزه ادبی بنیاد موقوفات افشار در سال 1388 شد