فهرست لینک‌های شهريور ۱۳۸۸
مباحثه - دکتر نعمت الله فاضلی
گفتگو با دکتر قانعی راد درباره جامعه شناسي علم در ايران
جامعه شناسی رشد و افول علم در ایران(دوره اسلامی) - محمد امین قانعی راد
ریچارد نلسون فرای (Richard Nelson Frye)
Source-Critical Methodologies in Recent Scholarship on the Khārijites - Adam Gaiser
درباره شکست‌ پروژه‌هاي تقريب - نجفعلي ميرزايي
درباره دائرة المعارف قريب الانتشار اسلام
The Qiblah Of Early Mosques: Jerusalem Or Makkah?
گفتگوي کوتاه با مايکل کوک
A PUZZLING TRADITION ABOUT THE QIBLA IN THE KAFI OF KULAYNI - Michael Cook
گزارش سفر به مکه و مدينه در سال 1349ش - حسين مدرسي طباطبائي
مجموعه 4 جلدي مقالات حديث پژوهشي / The Hadith - Edited by Mustafa Shah
Al-Hakim al-Naysaburi and the Companions of the Prophet: An Original Sunni Voice in the Shi‘i Century - Scott C. Lucas
THE STUDY OF TAFSIR IN THE 21st CENTURY - Andrew Rippin
متن مجموعه رسائل به خط صدرالمتألهين
متن الواح بحر المیت
کلاهمان پس معرکه است / امام موسی صدر
«کتابشناسی ایران در ترکیه 2008 » منتشر شد
کارگاه نسخه شناسی نسخ خطی اسلامی در دانشگاه کمبریج برگزار می شود