فهرست لینک‌های تير ۱۳۹۰
The Spirituality of Shi‘i Islam: Beliefs and Practices - Mohammad Ali Amir-Moezzi
Perspectives: teaching Islamic Studies in higher education - issue 2
M. J. Kister's Articles Archive
Spiritual Quest: Reflections on Quranic Prayer According to the Teachings of Imam Ali - Dr Reza Shah-Kazemi
آرشیو اسناد شخصی ارنست هرتسفلد / Ernst Herzfeld Papers
متنبّی، رابعه و أبو نواس در پرینستون
روش شيخ طوسي در نقد رجال و آثار
گاه شمار آثار شيخ طوسي - عليه رضاداد، سيدكاظم طباطبايي