فهرست لینک‌های شهريور ۱۳۹۲
نهج البلاغة - تحقيق الشيخ فارس الحسّون
«علی بن ابی طالب» علیه السلام در دائرة المعارف بزرگ اسلامی
تحریف در حدیث - احمد پاکتچی