حلقه کاتبان kateban.com kateban.com تجربه نگاشت: یادداشتهایی در باب نگارش، ترجمه، پژوهش و ویرایش (4) http://kateban.com/post/3701 fa ]]> kateban.com تجربه نگاشت: یادداشتهایی در باب نگارش، ترجمه، پژوهش و ویرایش (3) http://kateban.com/post/3700 fa ]]> kateban.com «حَلّاج» دَر «شاهنامه»؟! http://kateban.com/post/3699 fa ]]> kateban.com تجربه نگاشت: یادداشت‌هایی در باب نگارش، ترجمه، پژوهش و ویرایش (2) http://kateban.com/post/3698 fa ]]> kateban.com نقد يک مطلب از آقای کديور http://kateban.com/post/3697 fa ]]> kateban.com یک برداشت غلط در شیعه شناسی http://kateban.com/post/3696 fa ]]> kateban.com پیشنهادات ۲ http://kateban.com/post/3695 fa ]]> kateban.com پیشنهادات ۳ http://kateban.com/post/3694 fa ]]> kateban.com پیشنهادات ۴ http://kateban.com/post/3693 fa ]]> kateban.com پیشنهادات ۵ http://kateban.com/post/3692 fa ]]> kateban.com پیشنهادات ۶ http://kateban.com/post/3691 fa ]]> kateban.com پیشنهادات ۷ http://kateban.com/post/3690 fa ]]> kateban.com ضرورت انتشار آثار مرحوم سید محمد حسین شهرستانی http://kateban.com/post/3689 fa ]]> kateban.com آقا حسین خوانساری و محقق سبزواری http://kateban.com/post/3688 fa ]]> kateban.com پیشنهادات ۸ http://kateban.com/post/3687 fa ]]> kateban.com پیشنهادات ۹ http://kateban.com/post/3686 fa ]]> kateban.com اندر خبر و دروغ و شایعه http://kateban.com/post/3685 fa ]]> kateban.com تحریف شخصیت مرحوم شیخ هادی نجم آبادی در کتاب مقداد نبوی رضوی http://kateban.com/post/3684 fa ]]> kateban.com نقد حدیث و دلواپسان http://kateban.com/post/3683 fa ]]> kateban.com تحلیل متن -سند ـ نسخه محور به جای طریقه فهرستی http://kateban.com/post/3682 fa ]]> kateban.com نظریه امامت شریف مرتضی و شیخ طوسی و ردیه های اهل سنت http://kateban.com/post/3681 fa ]]> kateban.com جمال الدین اسدآبادی، استاد فلسفه ابن سینا و حکمت اشراق http://kateban.com/post/3680 fa ]]> kateban.com پیشنهادی برای نوشتن و انتشار در مجلات علمی ـ پژوهشی http://kateban.com/post/3679 fa ]]> kateban.com کلام قبل از خواجه و احیای آن http://kateban.com/post/3678 fa ]]> kateban.com مکتب تفکیک و تاریخنگاری برای فلسفه و کلام http://kateban.com/post/3677 fa ]]> kateban.com اصفهان نصف جهان http://kateban.com/post/3676 fa ]]> kateban.com دو معنای تعلیقه و شرح نویسی در فرهنگ و ادبیات اسلامی http://kateban.com/post/3675 fa ]]> kateban.com مجالس مذاکره علم http://kateban.com/post/3674 fa ]]> kateban.com اتهامات بی پایه به مرحوم سید اسد الله خرقانی در کتاب مقداد نبوی http://kateban.com/post/3673 fa ]]> kateban.com وهابیت به مثابه منبع اصلی مواد خام برای هرگونه افراط گرایی مذهبی و سیاسی http://kateban.com/post/3672 fa ]]> kateban.com پیشنهادات ۱ http://kateban.com/post/3671 fa ]]> kateban.com انتشار آثار علمای اصولی دوره قاجار http://kateban.com/post/3670 fa ]]> kateban.com کتاب اندیشه اصلاح دین در ایران و نقد فکری که نمی شناسی ... http://kateban.com/post/3669 fa ]]> kateban.com انتقاد ملا احمد نراقی از شماری از قاضیان دورانش http://kateban.com/post/3668 fa ]]> kateban.com یک مشیخه سنی از یک عالم معاصر شیخ صدوق http://kateban.com/post/3667 fa ]]> kateban.com درباره تاريخ معاصر http://kateban.com/post/3666 fa ]]> kateban.com چند نکته درباره کتابشناسی http://kateban.com/post/3665 fa ]]> kateban.com کتاب حکمت بو علی http://kateban.com/post/3664 fa ]]> kateban.com تجربه نگاشت: یادداشتهایی در باب نگارش، ترجمه، پژوهش و ویرایش (1)/ چند و چون این قلم انداز http://kateban.com/post/3663 fa ]]> kateban.com نامه‌ای از آیة الله شیخ رضا امینی به شیخ محمد باقر بوخسمین احسائی در مورد کتابخانۀ امیرالمؤمنین علیه السلام http://kateban.com/post/3662 fa ]]> kateban.com فهرست برخی از آثار تراثی شیعی در دست تحقیق و نشر http://kateban.com/post/3661 fa ]]> kateban.com نخستین بیمارستان تهران http://kateban.com/post/3660 fa نخستین بیمارستان مطابق معمول اروپا را حاج میرزا حسین خان سپهسالارصدراعظم ناصرالدین شاه در حدود سال 1288 ه.ق در سالی که قحطی سختی در تهران روی داده بود در محل بیمارستان سینای امروز دایر کرد ]]> kateban.com بخشی از خاطرات ناصرالدین شاه از سیاحت استانبول http://kateban.com/post/3659 fa .....سه روز قبل از این چند نفر زن و مرد معتبر در بغاز غرق شده اند، یک بچه بوده است، تنها آن بچه با چند نفر قایقچی خلاص شده اند، باقی همه غرق شده اند. رسم قایقچی های بغاز هم این است که هر کس غرق بشود ابدأ بروز نمی دهند و کسی نمی فهمد، گویا برای این است که مردم وحشت از سواری قایق نکنند و عملشان كساد نشود. در سال خیلی اشخاص شبها و هنگام طوفان بغاز غرق می شوند، اما این غرق شده ها را چون روز روشن بوده است، جمعی دیده بودند، عرض کردند..... ]]> kateban.com فرمان فتحلی شاه ، خطاب به عباس میرزا نایب السلطنه در ارتباط با غرامات معاهده ترکمان چای، و دستور پرداخت 50 هزار تومان باقیمانده کرور هشتم و در آوردن جواهرات از رهن روسیه. http://kateban.com/post/3658 fa آنکه مفتاح ابواب فتوح و مصباح مشکوة روح، فرزند اسعد بی همال، نایب خلافت بی زوال ، عباس میرزا ، موفق و مؤید بوده بداند که..... ]]> kateban.com مروری بر تازه‌ترین دیدگاههای فان اِس و مادلونگ در باب تکوین تشیّع و مسألۀ جانشینی پیامبر (ص) http://kateban.com/post/3657 fa ]]> kateban.com نگاهی به کتاب نوانتشارِ یوزِف فان اِس در باب کتابهای مِلل و نِحل‌نگاشتیِ اسلامی http://kateban.com/post/3656 fa ]]> kateban.com گشت و گذار یک بانوی اروپائی در کوچه و بازار شهرتهران(عصر ناصری) http://kateban.com/post/3654 fa اخبار، شایعات،تهمت زدنها، نشر اکاذیب، جنجالها، بدگوییها و افشاگريها همه از بازار سرچشمه می گیرد و در بازار دهان به دهان میگردد ومطابق معمول دست آخر، یک کلاغ و چهل کلاغ می شود. ]]> kateban.com اصول فقه شيعی در عصر ما قبل شيخ مفيد: نمونه ابن وهب کاتب http://kateban.com/post/3653 fa ]]> kateban.com تاریخ انقراض دیبای شوشتری (برگی از تاریخ خوزستان) http://kateban.com/post/3652 fa ]]> kateban.com آخِر، مَثنَوی بخوانیم یا مَثنَوی نَخوانیم؟! http://kateban.com/post/3651 fa ]]> kateban.com کاوِشِ «بیحاصِل» http://kateban.com/post/3650 fa ]]> kateban.com روایت طنز ناصرالدین شاه قاجار از سلطان وقت عثمانی . http://kateban.com/post/3649 fa .....یک سرخی و جنونی در سفیدی و سیاهی چشم هست،... پاها کوتاه. دانه های سودا و حرارت از گردن و رو بیرون زده است. رنگ گندمگون مایل به زردی، بدکلاه، بد رخت، بدترکیب، بد ریخت، بجز زبان خودش که ترکی عثمانلو باشد، هیچ زبان دیگر نمی داند. ... ابدأ از علوم دیگر مثل جغرافیا و هندسه و غیره به هیچ وجه بهره ندارد. بطوریکه نمیداند و نمی فهمد شهر ارزنة الروم که مال خودش است در چه نقطه و در کجا واقع است. در مشرق است، مغرب است و همچنین از یک ده دو فرسنگی خودش خبر ندارد.... ]]> kateban.com رساله‌ها و تألیفات نگاشته شده درباره شهر طائف در میراث اسلامی http://kateban.com/post/3646 fa {پررنگ}چکیده{/پررنگ}: طائف شهری است در شرق مکه مکرمه در عربستان که در سال هشتم هجری به دست رسول خدا (ص) فتح شد. در طائف مسجد و زیارتگاه عبدالله بن عبّاس، از صحابه برجسته پیامبر، و زیارتگاه‌ها و اماکنی منسوب به آن حضرت وجود داشته که وجود این آثار، باعث شده است که شماری از نویسندگان مسلمان در دوره‌های مختلف، به نگارش رساله‌ها و تألیفاتی درباره طائف و فضایل و اماکن متبرکه آن اقدام کنند. در این مقاله، تلاش شده تا ضمن ارائه کتاب‌شناسی جامعی از آثار تألیف شده درباره این شهر، ویژگی‌های کلی و اهمیت آنها به طور اجمالی بیان گردد. {پررنگ}واژگان کلیدی:{/پررنگ} طائف، کتاب‌شناسی، تاریخ‌های محلی، حجاز، عربستان سعودی، ابن عبّاس ]]> kateban.com درباره متکلم ناشناخته امامی، ابوالأحوص المصري و شيوه بحث او در امامت در مقايسه با ابن راوندي http://kateban.com/post/3648 fa ]]> kateban.com رجز و عبارتی از سیره ابن هشام http://kateban.com/post/3645 fa ]]> kateban.com Theories of Testimonial Knowledge in Islamic Theology http://kateban.com/post/3644 fa ]]> kateban.com Seeking Certitude: Scriptural Authority in Early Shiʿi Jurisprudence http://kateban.com/post/3643 fa ]]> kateban.com کتاب المقنع http://kateban.com/post/3642 fa ]]> kateban.com از مستشرقین تا محققین: چند نکته قابل تأمل http://kateban.com/post/3641 fa ]]> kateban.com دو نکته http://kateban.com/post/3640 fa ]]> kateban.com علوم عقلی با تشیع بیگانه نیست http://kateban.com/post/3639 fa ]]> kateban.com نقد امامت شیعی از صاحب بن عباد تا قاضی عبد الجبار معتزلی http://kateban.com/post/3638 fa ]]> kateban.com نگاهی به تأثیرپذیری‌های‌ کلام امامیّه از کلام اشعری و فلسفۀ سینوی و عرفان ابن عربی و حکمت صدرایی http://kateban.com/post/3637 fa ]]> kateban.com گردش و تفریح مردم تهران در اواخر قاجار http://kateban.com/post/3636 fa چند قهوه خانه معروف بود که عصرها مردم در آنجا گرد می آمدند و با هم ملاقات می کردند . یکی قهوه خانه قنبر در زیر شمس العماره بود و دیگر قهوه خانه زرگرآباد در اواسط خیابان امیر کبیر امروز که جلوه خاصی داشت ، زیرا حیاط بسیار بزرگی داشت و در میان آن حوضی بود که روی آن تخت بسته بودند ]]> kateban.com شيخ مفيد چرا رديه ای بر صاحب بن عبّاد نوشت؟ http://kateban.com/post/3635 fa ]]> kateban.com تابلوئی نادر از ناصرالدین شاه قاجار، اثر «محمد حسين‌ لـله بن عبدالله زند بكله» http://kateban.com/post/3634 fa 13– تصویر ایستاده تمام قد ناصرالدین شاه، تاج شاهی برسرو شنلی یر دوش ابعاد: 123×234 سانتیمتر نقاش : محمد حسين‌لـله «محمد حسين‌ لـله بن عبدالله زند بكله" متن مستطیل سمت چپ تابلو : (الخاقان بن الخاقان بن الخاقان، السلطان بن السلطان بن السلطان، السلطان ناصرالدين شاه قاجار، بندۀ درگاه محمد حسين لـله) محل نگهداری :موسسه فرهنگی موزه های بنیاد مستعضفان به شماره35169- 2118 ]]> kateban.com اولین ایرانی که به امریکا سفر کرد. http://kateban.com/post/3633 fa سالها در ممالک متحده آمریکای شمالی به گردشگری پرداخت. خود او نوشته است که کرارا به ملاقات رئیس جمهوری، "مستر گرن"نايل آمده است. از امریکا به مساعدت حکومت امریکا توانسته بود مسافرتی به ژاپن بنمايد. ]]> kateban.com قرآن "خراسان دختر نیشابور" با ترجمۀ فارسی از قرن پنجم هجری http://kateban.com/post/3632 fa ]]> kateban.com شکل گیری ترجمۀ فارسی کهن از قرآن: گفتگو با دكتر آذرتاش آذرنوش http://kateban.com/post/3631 fa ]]> kateban.com اندرون شاهی ،به روایت دکتر فوریه فرانسوی طبیب مخصوص ناصرالدین شاه http://kateban.com/post/3630 fa تمام این زنان به نسبت مقامی که در هر یک از دو طبقه دارند از شاه مواجب می گیرند مگر بعضی از زنان طبقه دوم که خرجشان با حرمهای سوگلی است و شاه فقط به آنها گاه گاهی انعامی می دهد. ]]> kateban.com نامه حاجی میرزا آقاسی به محمدشاه،در شکایت از شغل صدارت http://kateban.com/post/3629 fa ......ملائی و درویشی خودم که هیچ مرارت نداشت چه عیب داشت که هر روزه هزارها ناملایم از ایلچی رو س بشنوم و متحمل شوم،.... ]]> kateban.com متظلم شدن سربازان بدون مواجب به ناصرالدین شاه، و به قتل رساندن آنها فی الفور . http://kateban.com/post/3628 fa دوازده سرباز بدبخت دست و پا بسته در حالیکه سراپا می لرزیدند و رمقی در تن نداشتند جلوی او ایستاده بودند، شاه با چشمانی سرخ از فرط عصبانیت آنها را مدتی برانداز کرد و قبل از آنکه سؤال و پرسشی بکند که چرا جمع شده و ماجرای سنگ اندازی چه بوده است، ناگهان با حرکت دست خود اشاره ای به میرغضبها کرد. ]]> kateban.com اولین سفیر امریکا در ایران http://kateban.com/post/3626 fa مناسبات سیاسی و دیپلماتیک بین دو کشور در ژوئن سال 1883 میلادی بر قرار شد . ]]> kateban.com شاه نقاش http://kateban.com/post/3627 fa در ميان وظايف نقاش‌باشي، يكي هم تعليم هنر نقاشي به شاه بود، اين مسئوليت در سراسر دورۀ قاجار ادامه داشت ]]> kateban.com شَم۟عی بَرافروز ... http://kateban.com/post/3625 fa ]]> kateban.com «روزِ سَعدی»، نه «زادروزِ سَعدی» http://kateban.com/post/3624 fa ]]> kateban.com بَرخی چگونه «بُزُرگانِ» عَصرِ خود می شَوَند؟ http://kateban.com/post/3623 fa ]]> kateban.com در سفارتخانه ها چه می گذرد؟ راپرت محرمانه به ناصرالدین شاه،درباره رویدادهای سفارتخانه ها http://kateban.com/post/3622 fa وزیر مختار بسیار طالب اطلاع و فهمیدن امورات مخفية دولتی است و در این فقره خرجهای گزاف می کند..... ]]> kateban.com دو اجازه روائی به مرحوم آیة الله سید محمد رضوی کشمیری http://kateban.com/post/3620 fa ]]> kateban.com تفسیر مختصر آیات 151 تا 153 سوره انعام / میرزا محمدعلی معلم حبیب آبادی http://kateban.com/post/3619 fa ]]> kateban.com تذکرات علمی و عقایدی و اخلاقی آیة الله مرعشی نجفی به مرحوم سید علی‌رضا ریحان یزدی http://kateban.com/post/3618 fa ]]> kateban.com مرويّات أهل البيت (ع) من كتب أخبار المدينة http://kateban.com/post/3604 fa ]]> kateban.com توصیه نامۀ اخلاقی میرزا احمد آشتیانی http://kateban.com/post/3617 fa ]]> kateban.com دعوت به حفظ و احیای علوم عقلی: کلام و فلسفه http://kateban.com/post/3616 fa ]]> kateban.com شیعه، حافظ میراث معتزله http://kateban.com/post/3615 fa ]]> kateban.com حدیث ثقلین: کدامین متن؟ http://kateban.com/post/3614 fa ]]> kateban.com یکی از شیوه های تدوین کتاب های معتزله و شیوه های تدریس در سوربن http://kateban.com/post/3613 fa ]]> kateban.com عامل اصلی انحطاط در تفکر دینی در ایران چند سده اخیر http://kateban.com/post/3612 fa ]]> kateban.com اتفاقات و اختلافات شیعه و معتزله http://kateban.com/post/3611 fa ]]> kateban.com فرق میان طریقه و اختیار http://kateban.com/post/3610 fa ]]> kateban.com نکته ای جدید درباره تحولات فکری شریف مرتضی و علم کلام معتزلی http://kateban.com/post/3609 fa ]]> kateban.com نکته‌هایی از دستاوردهای پیش همایش بزرگداشت قاضی نورالله شوشتری در اهواز و شوشتر / پنجم و ششم اردیبهشت 1397 http://kateban.com/post/3607 fa ]]> kateban.com بست نشینی در سفارت انگلیس در اوایل عصر ناصری به روایت لیدی شیل http://kateban.com/post/3608 fa بست نشینی در سفارتخانه، مورد استفاده طبقات گوناگون مردم ایران قرار می گرفت، که در میان آنها حتی غلامهایی که از ظلم اربابان خود گریخته و واقعا از هر نظر قابل دلسوزی و ترحم بودند، بچشم می خوردند. ما معمولا به اینگونه افراد اجازه می دادیم که چند روزی در سفارتخانه بسر برند تا مراحل بحرانی کار تخفيف حدت پیدا کند و زمینه لازم برای میانجگیری و مصالحه و رفع اختلافات طرفین بصورت تضمین رسمی و قول و قرارهایی در جهت جلوگیری از تکرار مواردی که منجر به این پناهندگی شده، فراهم گردد. و البته در اغلب موارد، این تعهدات بیش از چند ماهی دوام نمی آورد. بارها مشاهده کرده ایم که بعضی از شاهزادگان و خانها و افسران قشون نیز به سفارتخانه ما پناه آورده اند که در میان آنها ما معمولا از کسانی که متهم به اختلاس از بودجه مملکت بوده و یا از طبقه صرافان کلاهبردار و آزار دهندگان ضعفا شمرده می شدند فورا می خواستیم که از سفارتخانه خارج شوند. ولی اگر افراد پناهنده از قربانیان حکومت استبدادی و مظلومین طبقه زور گو بودند، آنقدر آنها را در سفارتخانه نگه میداشتیم تا فرصت مساعدی برای حل مشکلات و تأمین آنها به صورت مصالحه یا انجام کارهای دیگر پیدا شود. ]]> kateban.com لغو کاپیتولاسیون و نکاتی درمورد حسن اجرای آن در ارتباط با اتباع روس http://kateban.com/post/3606 fa در نتیجه عهدنامه ایران و روسیه [عهد نامه مودت 16 فوریه 1921 برابر با 2 /12 /1299 ]کاپیتولاسیون ملغی و امور اتباع روس اعم از حقوقی و جنایی به محاکم داخلی مربوط گردید. محاکم عدلیه در اجرای تحقیقات حسن روابط ایران و روسیه را ملحوظ داشته، از هر گونه اضرار و خسارات غیرقانونی نسبت به آنها جلوگیری نمایند. ]]> kateban.com اشاره ای به تاریخچه تهران وگسترش آن در عصر ناصری http://kateban.com/post/3603 fa اولین باری که در کتابها به اسم تهران بر می خوریم به مناسبت نام یکی از فقهای ایران ابوعبدالله محمد بن حماد الطهراني الرازی است که چون تهرانی رازی می گفته اند و رازی یعنی اهل «ری» پیداست که این دانشمند، اهل همین تهران بوده و او در حدود یکهزار ویکصدو پنجاه سال پیش از این در گذشته است .. پیش از فتنه مغول تهران ۱۲ محله داشته و پیداست که قصبه نسبتا بزرگی بوده است . به نظر می آید که مردم تهران هم از کشتار معروف | مغولها در امان نبوده اند و عده ای برای حفظ جان خود به گودالهائی پناه برده اند ز...... ]]> kateban.com ممانعت از خرید خانه توسط اتباع روس در خراسان http://kateban.com/post/3601 fa وزیر خارجه ایران: ....حق تملك اتباع خارجه در خاک دولت عليه محدود و فقط منحصر به خانه و انبار است، آن نیز در صورتی است که به اجاره و استجاره مقدور نبوده باشد، اگر برای آنها اجاره خانه و انبار مقدور است، اقدام آنها به ابتیاع خانه و انبار غیر جایز..... وزیر مختار روس:....دوستدار مکلف بر آن است، که آن جناب جلالت مآب را مستحضر نماید، که هرگونه اقدامات سختی که کارگزاران خراسان برای ممانعت تبعه روسیه از خرید خانه ها برای سکنی نمایند، به نظر دوستدار باعث نقض شرايط عهدنامه مزبوره خواهد بود و این نقض عهدنامه، دوستدار را مجبور خواهد نمود که هم پروتست نماید و هم به اولیا..... توضیح تصویر: صحنه هایی از حضور ناصرالدین شاه در سن پترزبورگ در سفر اول فرنگستان به سال 1873 میلادی برابر 1290 ه.ق. ]]> kateban.com نشانه‌ای از اهتمام زودهنگام مسلمانان به حفظ منزلگاه‌های کاروان امام حسین (ع) http://kateban.com/post/3602 fa ]]> kateban.com نامه حاکی از اضطراب و ناراحتی امیر کبیر به ناصرالدین شاه در اواخر http://kateban.com/post/3600 fa شما پادشاه و ولی نعمت هستید و قادر بر هر طور سیا ستی که در حق این غلام بفرمایید ]]> kateban.com چگونه تهران پایتخت شد؟ http://kateban.com/post/3599 fa سالهای اولی که تهران پایتخت شد به همان کوچکی دوره صفویه بوده و بعد کم کم بزرگ شد. ]]> kateban.com مردم 77 سال پیش ِایران، از نگاه اوژن فلاندن دانشمند، نقاش و جهانگرد فرانسوی(1809 – 1889 ) http://kateban.com/post/3598 fa در حقیقت باید گفت بسیار باهوش، مؤدب، خیرخواه، مهمان نواز ،شجاع و زرنگند. عاشق شعر، نقاشی و صنایع اند و روح سلحشوری دارند و مباهات می کنند که خدمت ارتش بنمایند. صفا تی را که بیان کردم با ما یکسانست لیکن معایبی هم دارند یعنی بسیار مکار، رباخوار، بیرحم، متقلب اند و بویژه دروغ زیاد می گویند. ]]> kateban.com