حلقه کاتبان kateban.com kateban.com الرسالة السَّعدیّة http://kateban.com/post/3265 fa نگرشی بر نگارشهای کلامی (6) ]]> kateban.com تصوری ایدئولوژیک درباره اسلام شناسی در غرب http://kateban.com/post/3264 fa ]]> kateban.com نظریه فان اس درباره آغاز شکل گیری اسلام به عنوان یک هویت دینی http://kateban.com/post/3263 fa ]]> kateban.com ضرورت اهتمام بیشتر به تدوین و انتشار دائرة المعارف بزرگ اسلامی http://kateban.com/post/3262 fa ]]> kateban.com اسلام سیاسی، سلفی گری و اینترنت http://kateban.com/post/3261 fa ]]> kateban.com حبیب اللمسي http://kateban.com/post/3260 fa ]]> kateban.com شیعه شناسی در اروپا و آمریکا http://kateban.com/post/3259 fa ]]> kateban.com ابانه اشعری؟ http://kateban.com/post/3258 fa ]]> kateban.com دو اثر ابن شاذان http://kateban.com/post/3257 fa ]]> kateban.com مطالعات شیعی در پرینستون http://kateban.com/post/3256 fa ]]> kateban.com از چه می هراسیم؟ http://kateban.com/post/3255 fa ]]> kateban.com "علمای ابرار"؛ دیدگاهی که هیچ مستندی تاریخی ندارد http://kateban.com/post/3254 fa ]]> kateban.com «دوباره ایران» http://kateban.com/post/3252 fa ]]> kateban.com لوح چوبی با کتیبه‌های حاوی اشعار حافظ در موزه آقاخان http://kateban.com/post/3251 fa ]]> kateban.com زَهره‌تَرَک شُدَن در خُراسانِ بُزُرگ! http://kateban.com/post/3247 fa ]]> kateban.com جد و پسر قاضی نورالله شوشتری به روایت تذکره وادی ایمن در نیمه اول سده سیزدهم http://kateban.com/post/3250 fa برگی از گنجینه استاد محمد علی شرف الدین در شوشتر ]]> kateban.com کارِ مَردان روشنیّ و گرمیَست http://kateban.com/post/3249 fa ]]> kateban.com کَث۟رَتِ «عُلَمایِ مَجلِسی»! http://kateban.com/post/3248 fa ]]> kateban.com سه تکه متن مهم از ابن قبه رازي http://kateban.com/post/3246 fa ]]> kateban.com جابه‌جایی گنبد زینل بیگ و آینده شهر حصن کیفا http://kateban.com/post/3245 fa ]]> kateban.com انتحال در رساله دکتری؟ http://kateban.com/post/3241 fa ]]> kateban.com نمایشگاه کتاب و آشفته بازار کتاب عربی http://kateban.com/post/3240 fa ]]> kateban.com ترجمه کتاب های جابری http://kateban.com/post/3239 fa ]]> kateban.com اشعریان قم http://kateban.com/post/3238 fa ]]> kateban.com دنباله نقد مقاله قرائت فراموش شده آقای کدیور: مشایخ قم http://kateban.com/post/3237 fa ]]> kateban.com عقیده امامت از دیدگاه ابن قبه رازی: از دکتر مدرسی تا دکتر کدیور http://kateban.com/post/3236 fa ]]> kateban.com تکمله بحث اعتبار احادیث شیعی http://kateban.com/post/3235 fa ]]> kateban.com غلو پژوهی غیر علمی http://kateban.com/post/3234 fa ]]> kateban.com یک مشکل در بحث از اصالت احادیث http://kateban.com/post/3233 fa ]]> kateban.com قرائتی که هیچگاه فراموش نشد: نقدهای حسن انصاری بر دکتر محسن کدیور در زمینه تاریخ اندیشه امامیه http://kateban.com/post/3243 fa ]]> kateban.com جُستار در مَعنایِ نیم۟‌ بی۟تی از خاتِمَۀ شاهنامه http://kateban.com/post/3242 fa ]]> kateban.com کتاب التمحیص؛ کتابی از ابن شعبه حرانی http://kateban.com/post/3232 fa ]]> kateban.com قصة مزار الست ملكة بدمشق من الظهور إلى الزوال http://kateban.com/post/3231 fa ]]> kateban.com شاعری در معرض هجوم اندیشه ها http://kateban.com/post/3230 fa ]]> kateban.com شريف مرتضی و دوران گذار در گفتمان دینی تشیع http://kateban.com/post/3229 fa ]]> kateban.com حافظ همدان http://kateban.com/post/3228 fa ]]> kateban.com کتاب الایضاح ابن الزاغوني http://kateban.com/post/3227 fa ]]> kateban.com دو منبع مهم الکافی http://kateban.com/post/3226 fa این مقاله کوتاه را سال ها پیش نوشتم. شاید انتشارش بی فایده نباشد. مآخذ مقاله را در سایت آکادمیا همراه با اصل مقاله ببینید. ]]> kateban.com روایت نهج البلاغه: از نیشابور تا یمن http://kateban.com/post/3225 fa ]]> kateban.com شرح عیون المسائل حاکم جشمی http://kateban.com/post/3224 fa ]]> kateban.com خبر واحد http://kateban.com/post/3223 fa ]]> kateban.com عرفان گرایی و سابقه‌ آن در تشیع http://kateban.com/post/3222 fa ]]> kateban.com خواندن محمد عابد جابری بس! http://kateban.com/post/3221 fa ]]> kateban.com نقد حدیث و سنت گرایی و دیدگاه روشنفکری عرب http://kateban.com/post/3220 fa ]]> kateban.com مجموعه ای دیگر از نسخه های خطی در کتابخانه آمبروزیانا (6) http://kateban.com/post/3219 fa ]]> kateban.com تحویل سر بریده فرمانده روس به فتحعلی شاه : http://kateban.com/post/3218 fa فتحعلی شاه غافل از عواقب این حرکت ناشیانه، جشنی برپا کرده، به سلام نشست و دستور داد شهر تهران را چراغان و آذین بستند. ]]> kateban.com نظريه تعويض سند و عدم آشنايی با شیوه های تألیف کتاب های حدیثی و اسانید http://kateban.com/post/3217 fa ]]> kateban.com نمونه ای از سند سازی در عصر مأمون عباسی http://kateban.com/post/3216 fa ]]> kateban.com آیا ابن فندق بیهقی از عبد الجلیل قزوینی ستایش کرده است؟ http://kateban.com/post/3215 fa ]]> kateban.com کتاب روضه کافی http://kateban.com/post/3214 fa ]]> kateban.com ابن جنید اسکافی و نظریه "علمای ابرار" http://kateban.com/post/3213 fa ]]> kateban.com کهن‌ترین نمونه‌های نقش تزئینی نام علی (ع) در معماری اسلامی http://kateban.com/post/3212 fa ]]> kateban.com کتاب تأویل الآیات ابن جحام http://kateban.com/post/3211 fa ]]> kateban.com مشكلات نسخه هاي كتاب هدايه خصيبي http://kateban.com/post/3210 fa ]]> kateban.com کتاب های حدیثی: انتخاب و تدوین http://kateban.com/post/3209 fa ]]> kateban.com ایرادهای چاپ جدید کتاب کافی کلینی http://kateban.com/post/3208 fa ]]> kateban.com مشکلات کتاب های حدیثی شیعه http://kateban.com/post/3207 fa ]]> kateban.com بحث های سندی و حدیثی http://kateban.com/post/3206 fa ]]> kateban.com وضعیت متون کهن امامیه و مقایسه با متون اسماعیلی و سنی http://kateban.com/post/3205 fa ]]> kateban.com ابن طاوس و آثار کهن امامی http://kateban.com/post/3204 fa ]]> kateban.com درباره رسائل اخوان الصفا http://kateban.com/post/3203 fa ]]> kateban.com انضباط در نقل حدیث http://kateban.com/post/3202 fa ]]> kateban.com بحثی درباره اصالت زیارت جامعه http://kateban.com/post/3201 fa ]]> kateban.com دو روز کارگاه علمی و آموزشی درباره شیوه ها و مشکلات تصحیح متون قدیم اسلامی http://kateban.com/post/3200 fa ]]> kateban.com کتاب کافی مهمترین کتاب شیعه http://kateban.com/post/3199 fa ]]> kateban.com کافِ أَعجَمی در مَطبوعات http://kateban.com/post/3198 fa ]]> kateban.com نامه سید حسن مدرس به وزیر معارف وقت در مورد حقوق زنان در اسلام در ارتباط با مجله جهان زنان( اواخر قاجاریه) http://kateban.com/post/3197 fa ارشاد از روی جهل غیر از فساد و ضلالت نتیجه ندارد ]]> kateban.com نگاهی گذرا بر کتاب «ماسمعت ممن رأیت» http://kateban.com/post/3196 fa این یادداشت مربوط است به کتابی با مشخصات زیر: سید مجتبی بحرینی، ما سمعت ممن رأیت (آنچه شنیده‌ام از آنان که دیده‌ام). مشهد: انتشارات آفتای عالمتاب، 1395، چاپ دوم، 650 ص. ]]> kateban.com من هو إبراهيم العجمي المدفون بأرمناز؟ http://kateban.com/post/3194 fa ]]> kateban.com برگردانِ عربیِ اخلاق ناصری: الأخلاق النصیریة في تعریب الأخلاق الناصریة http://kateban.com/post/3195 fa نوشتار حاضر، برگردان فارسی مقدّمۀ آقای یُپ لَمیِر بر متنِ ویراستۀ ترجَمۀ عربی رُکن‌الدّین جرجانی از اخلاق ناصری خواجه نصیرالدّین طوسی با عنوان «کتاب الأخلاق النصیریّة في تعریب الأخلاق الناصریّة» است که به‌تازگی با مشخّصات زیر به چاپ رسیده است: The Arabic Version of Ṭūsī's Nasirean Ethics. With an Introduction and Explanatory Notes, by: Joep Lameer, Islamic Philosophy, Theology and Science. Texts and Studies, volume 96, BRILL, Leiden | Boston, 2015. ]]> kateban.com بازدید علی قلی میرزا اعتضاد السلطنه از دارالفنون http://kateban.com/post/3193 fa برای جای موزیک و تدریس علم موسیقی شاهزاده می‌گفتند این مکانی که حالا هست، قدری تنگ است و باید مکان خوبی ساخته شود، نزدیک هم جا هست و اگر اجازه مرحمت فرمایید ساخته شود خیلی خوب خواهد شد. قریب سه هزار تومان می‌گفتند مخارج ساختن دارد. ]]> kateban.com خاطره ناصرالدین شاه از گردش در رود دانوب http://kateban.com/post/3192 fa یک عالم سکوتی دیدم که هیچ صدایی نبود و نمی‌شنیدم، مگر صدای بعضی مرغهای کوچک خوش‌آواز که توی جنگل می‌خواندند و می‌پریدند و پرواز بعضی غازهای سیاه و بعضی مرغان شکاری مثل قره‌قوش و غیره در آسمان. ]]> kateban.com «آن بَر سَرِ گَن۟جَست که ...» http://kateban.com/post/3191 fa ]]> kateban.com تَذکِرَۀ دولَتشاهِ سَمَرقَندی از دیدِ اُستاد مُج۟تَبیٰ میٖنُوی http://kateban.com/post/3190 fa ]]> kateban.com چند نکته توضیحی درباره بصائر الدرجات http://kateban.com/post/3188 fa ]]> kateban.com خلاصه مقاله: کتاب بصائر الدرجات و ماهیت آن http://kateban.com/post/3189 fa ]]> kateban.com بررسی فرضیه سوم درباره ماهیت کتاب بصائر الدرجات http://kateban.com/post/3187 fa ]]> kateban.com بیایید نقد علمی را جدی بگیریم http://kateban.com/post/3186 fa ]]> kateban.com بررسی فرضیه دوم درباره ماهیت کتاب بصائر الدرجات http://kateban.com/post/3185 fa ]]> kateban.com ماهیت کتاب بصائر الدرجات منسوب به محمد بن الحسن الصفار القمی http://kateban.com/post/3184 fa ]]> kateban.com تصحیح غیبت نعمانی بر اساس کهنترین نسخه کتاب http://kateban.com/post/3183 fa ]]> kateban.com تصحیح متن مشیخه هارون بن موسی التلعکبری http://kateban.com/post/3182 fa ]]> kateban.com کتاب عقیدة الشيعة http://kateban.com/post/3181 fa ]]> kateban.com ماهیت کتاب بصائر الدرجات (2) http://kateban.com/post/3180 fa چند سال پیش قسمتی از پژوهش نویسنده این سطور درباره کتاب بصائر الدرجات منسوب به محمد بن الحسن الصفار در این سایت و همچنین در مجله کتاب ماه دین منتشر شد. اینک شماره دوم آن تقدیم می شود ]]> kateban.com کدام «هُنَر» چشمۀ زایَنده است و دولتِ پایَنده؟ http://kateban.com/post/3179 fa ]]> kateban.com «سَعدی» دَر «هَف۟ت۟‌سین»! http://kateban.com/post/3178 fa ]]> kateban.com لیست کتاب ها و مقالات http://kateban.com/post/3177 fa لیستی است از شماری از مقالات و کتاب های منتشره (و یا زیر چاپ) در فاصله حدود ده سال گذشته که به درخواست دوستی گرامی اینجا می گذارم ]]> kateban.com لوح مزار قاضی جلال‌الدین عبدالملک از نسل قاضی عبدالجبار طوسی در موزه بریتانیا http://kateban.com/post/3176 fa ]]> kateban.com رساله ای احتمالی از ابن زهره حلبي در عقیده http://kateban.com/post/3175 fa ]]> kateban.com تکه ای از یک کتاب ابو القاسم بلخی درباره حدوث عالم http://kateban.com/post/3174 fa ]]> kateban.com شرح جغرافیاي دریاچه مابین تهران و قم توسط ناصر الدین شاه در ششمین سفر قم http://kateban.com/post/3173 fa یکی از ساربانان ایل عرب کلکو، که در ساحل این دریاچه سکنی داشت، عرض میکرد شش سال قبل از این، وقتی که این دریاچه می خواست تشکیل داده شود، من خود، به رأي العین دیدم که از وسط کویر آب زیادي فوران کرد و کم کم زیاد شد، تا محل فوران در زیر آب غایب گردید. بالجمله حال دریاچه شده است...... تصویر ذیل پل دلاک است در جنوب دریاچه ]]> kateban.com ابن تیمیه: اجتهاد یا انسداد؟ http://kateban.com/post/3172 fa ]]> kateban.com امالی شيخ طوسی: منابع http://kateban.com/post/3171 fa ]]> kateban.com گزارشی از دارالفنون عصر ناصری http://kateban.com/post/3170 fa یک ساعت از روز گذشته عموم شاگردان نزد میرزا کاظم معلم حکمت طبیعی از کتاب فیزیک در تعاریف و موضوع و فواید حکمت طبیعی و خواص کلیه اجسام درس خواندند و بعد از ظهر نیز معلم مزبوراز کتاب شیمی در باب اقسام املاح نوشادری به شاگردان مخصوص خود درس گفت و پس از درس مشغول ترجمه روزنامه شد. ]]> kateban.com امالی های حدیث چگونه تنظیم می شد؟ http://kateban.com/post/3169 fa ]]> kateban.com معرفی امالي يک محدث معتزلی مذهب http://kateban.com/post/3168 fa این هم چند سال پیش نوشته شد و برای مدتی در سایت قرار داده شد. ]]> kateban.com متن وصيتنامه ای از يک متکلم از مکتب معتزليان ری http://kateban.com/post/3167 fa این مقاله چند سال پیش نوشته شد و در سایت برای مدتی قرار داده شد. اینک باز آن را قرار می دهم ]]> kateban.com «اختیارِ» سَعدی کُدام است؟ http://kateban.com/post/3166 fa ]]> kateban.com یک اربعین معتزلی: درباره رجال ایران و عراق از سده ششم (1) http://kateban.com/post/3165 fa ]]> kateban.com نمونه اعلای جعل در یک کتاب حدیثی http://kateban.com/post/3164 fa ]]> kateban.com