حلقه کاتبان kateban.com kateban.com نکته هایی رجالی و چند نقد http://kateban.com/post/3445 fa ]]> kateban.com چند نکته نهایی درباره مکتب معارفی مشهد http://kateban.com/post/3442 fa ]]> kateban.com مکتب تفکیک دعوت به نوعی سلفی گری شیعی است http://kateban.com/post/3441 fa ]]> kateban.com اهتمام به تاریخ علم و اهمیت علم در تمدن اسلامی http://kateban.com/post/3440 fa ]]> kateban.com دو کتاب اهلیلجه و توحید مفضل و نکته ای درباره جابر بن حیان http://kateban.com/post/3439 fa ]]> kateban.com مکتب تفکیک و اسلامی کردن علوم انسانی http://kateban.com/post/3438 fa ]]> kateban.com سخنی صریح درباره دروس فارسی معارف و مکتب تفکیک http://kateban.com/post/3437 fa ]]> kateban.com انتشارات بریل و نشر دانشگاهی در اروپا و آمریکا http://kateban.com/post/3436 fa ]]> kateban.com اتهام زنی، مشکلی ابد مدت در جامعه ما http://kateban.com/post/3435 fa ]]> kateban.com مکتب معارفی و ضرورت انتقاد علمی http://kateban.com/post/3434 fa ]]> kateban.com مقاله ای که باید به فارسی ترجمه شود http://kateban.com/post/3433 fa ]]> kateban.com دروس فارسی معارف http://kateban.com/post/3432 fa ]]> kateban.com مکتب تفکیک چرا باید مورد نقادی قرار گیرد؟ http://kateban.com/post/3431 fa ]]> kateban.com اقدامی پرسش بر انگیز در معرفی اندیشه های مرحوم شیخ هادی نجم آبادی http://kateban.com/post/3430 fa ]]> kateban.com مرحوم شیخ هادی نجم آبادی، فقیه و عالم وارسته قبل از عصر مشروطه در کتاب جرعه ای از دریا تألیف آیه الله شبیری زنجانی http://kateban.com/post/3429 fa ]]> kateban.com مقاله غریب جواد طباطبایی درباره مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی http://kateban.com/post/3428 fa ]]> kateban.com مرحوم مصطفی زمانی http://kateban.com/post/3427 fa ]]> kateban.com سایت مباحثات و سخنان تحقیقی محقق و فقیه برجسته عصر http://kateban.com/post/3426 fa ]]> kateban.com میرزا مهدی اصفهانی و "صاحب علم جمعی" http://kateban.com/post/3425 fa ]]> kateban.com فهم کلام اشعری http://kateban.com/post/3424 fa ]]> kateban.com تحقیق تاریخی و عقاید دینی: نمونه کتاب آقای صالحی نجف آبادی http://kateban.com/post/3423 fa ]]> kateban.com فَرهَنگ۟‌نویسی دَر صَدسالگی http://kateban.com/post/3447 fa ]]> kateban.com مَن لا أُصولَ لَه، لا فِقهَ لَه http://kateban.com/post/3446 fa ]]> kateban.com تأملی در مسیر کاروان اسرای اهل بیت (ع) http://kateban.com/post/3422 fa چکیده: مسیر جغرافیایی کاروان اسرای اهل بیت (ع) از کوفه تا شام، از موضوعات تاریخی مرتبط با مسئله اربعین حسینی است که درباره آن، میان پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد و هر یک از آنان، یکی از سه مسیر مستقیم (از طریق بادیه شام)، میانی (به موازات رود فرات) و سلطانی را به عنوان مسیرِ کاروان اسرا برگزیده‌اند. در این نوشتار با اشاره به وجود زیارتگاه‌های متعددی منسوب به سر امام حسین (ع) و دیگر شخصیت‌های اهل بیت (ع)، که در سده ششم هجری در شهرهای واقع در طول مسیر سلطانی وجود داشته، نتیجه گرفته شده که این مسیر، در سده‌های اولیه هجری، به عنوان مسیر احتمالی کاروان اسرای اهل بیت (ع) مشهور بوده است. ]]> kateban.com جناب ناصرالدین شاه بالاخره قانون یا بی قانونی؟ http://kateban.com/post/3421 fa این نظم و بی صدایی و آسودگی هیچ نیست مگر از قانون که می گذارند، در هر مملکتی که قانون دارد این طور است ، هر مملکتی که قانون ندارد هرج و مرج است، تمام مملکت قانون دارد که این طور بی سر و صداست، پلیس این شهر پنج هزار نفراست... ]]> kateban.com گذرلوطی صالح کجاست و لوطی صالح که بود؟ http://kateban.com/post/3420 fa نامگذاري گذر لوطی صالح نیز به عهدآغا محمدخان قاجار برمی گردد. این گذر درشمال خیابان مولوي فعلی و جنوب بازار تهران در امتدادگذر قاطرچی وکوچه باغ ایلچی قرار دارد. ]]> kateban.com ناصرالدین شاه قاجار و زیارتِ ِعتبات عالیات. http://kateban.com/post/3419 fa ناصرالدین شاه : .....داخل ضریح که شدیم مثل بهشت بود، روح و صفائی داشت که محال است هیچ جای دنیا هیچ باغی به این صفا باشد، بنای گنبد گویا از صفوی است،کاشی معرق غریی توی گنبد کار کرده اند که هیچ همچه کاشی در دنیا نمی شود، مثل مینایی که در سرقلیانهای اعلا درست می کنند ، ازآن هم بهتر قندیل طلا، نقره ، شمعدان و...بسیاراست،... ]]> kateban.com صندوق عدالت ناصری http://kateban.com/post/3418 fa نصب صندوق شکایات در میدان ارگ به خواسته ناصرالدین شاه ]]> kateban.com دو لوح آهنی کتیبه‌دار متعلق به مقابر ری از سده ششم هجری http://kateban.com/post/3417 fa چکیده: در این نوشتار، دو لوح آهنی با کتیبه‌های خط کوفی، متعلق به درهای آستان حضرت عبدالعظیم و برج طغرل معرفی شده است. از بانیان این دو کتیبه، به عنوان عبدالصمد بن فخراور و عبدالوهّاب بن فخراور قزوینی یاد شده و نویسنده مقاله تلاش کرده است میان این دو ارتباط برقرار کند. کلیدواژه: کتیبه، خط کوفی، مقبره، معماری اسلامی، شهرری، آستان حضرت عبدالعظیم، برج طغرل ]]> kateban.com شواهد انتشار تشيع در اردن و فلسطين تا سده ششم هجری (1): تشیع در طبریه و اردن http://kateban.com/post/3416 fa ]]> kateban.com سه متن در رد بر فلاسفه از زيديه http://kateban.com/post/3415 fa ]]> kateban.com وزیر مغربی (370ـــ418 ق) و روش شناسی المصابیح فی تفسیر القرآن (رساله دکتری) http://kateban.com/post/3414 fa ]]> kateban.com هَفَوات و سَرقات: پژوهش‌نامه یا پژوهش‌نما؟ http://kateban.com/post/3413 fa ]]> kateban.com "صاحب علم جمعی" به چه کار می آيد؟ http://kateban.com/post/3412 fa ]]> kateban.com "صاحب علم جمعی" کيست؟ http://kateban.com/post/3411 fa ]]> kateban.com نقد مکتب تفکيک (1): تفسيری غاليانه از يک حديث غير غاليانه http://kateban.com/post/3410 fa ]]> kateban.com سندی ازحسینعلی میرزا فرمانفرما http://kateban.com/post/3409 fa ]]> kateban.com ابواب الهدی، شيخيه و نصيريه http://kateban.com/post/3408 fa ]]> kateban.com مکتب تفکيک و هياهوی بسيار برای تقريباً هيچ http://kateban.com/post/3407 fa ]]> kateban.com درباره ادعای تحريف در زيارت عاشوراء http://kateban.com/post/3406 fa ]]> kateban.com پرسشی درباره نسخه مصباح المتهجد شيخ در آستان قدس http://kateban.com/post/3405 fa ]]> kateban.com کتاب في أصول الفقه المعتزلي http://kateban.com/post/3404 fa ]]> kateban.com کتابی درباره حديث و فقه شيعی http://kateban.com/post/3403 fa ]]> kateban.com رسائل المرتضی http://kateban.com/post/3402 fa ]]> kateban.com قند مکرر http://kateban.com/post/3401 fa ]]> kateban.com زیارت شاه عبد العظیم در یک متن دوران "شاهنشاه" http://kateban.com/post/3400 fa ]]> kateban.com کتابی ديگر http://kateban.com/post/3399 fa ]]> kateban.com مرحوم دکتر مهدی حائری يزدی، فيلسوف بزرگ ايران http://kateban.com/post/3398 fa ]]> kateban.com کتاب جديد http://kateban.com/post/3397 fa ]]> kateban.com بَلِّغُوا عَنِّى وَلَو آيَةً http://kateban.com/post/3395 fa ]]> kateban.com وَسوَسۀ اِستِخاره http://kateban.com/post/3394 fa ]]> kateban.com اِستِخاره‌بازی و اِستِخاره‌سازی! http://kateban.com/post/3393 fa ]]> kateban.com شاهنامه‌خوانی را چگونه بیاغازیم؟ http://kateban.com/post/3392 fa ]]> kateban.com ماذا قال العالم الکبير أبو الريحان البيروني عن يوم عاشوراء؟ http://kateban.com/post/3391 fa ]]> kateban.com نسخه ای در سنت پترزبورگ http://kateban.com/post/3390 fa ]]> kateban.com تاريخ امامت زيدی در يمن به روايت مقريزي http://kateban.com/post/3389 fa ]]> kateban.com اسحاق بن محمد النخعي و ميراث او (2) http://kateban.com/post/3388 fa ]]> kateban.com ميراث اسحاق بن محمد النخعي (1) http://kateban.com/post/3387 fa ]]> kateban.com درباره نسبت ذریعه شریف مرتضی و عده شیخ: در حاشيه مجله کتاب شيعه http://kateban.com/post/3386 fa ]]> kateban.com روايتی در بحار الأنوار درباره سلمان با مضمون غاليانه http://kateban.com/post/3384 fa ]]> kateban.com کار ، کار "مستشرقين" است!! http://kateban.com/post/3385 fa ]]> kateban.com چند نکتۀ تاریخی از مجالس مواعظ شیخ حسین واعظ شوشتری http://kateban.com/post/3383 fa ]]> kateban.com داستان شنیدنی تحريف یک روايت: بنياد نصيری عقيده شيخی "رکن رابع" http://kateban.com/post/3380 fa ]]> kateban.com رباعیات آیینی به گزینش و تدوین مولی خلیل بن محمد زمان قزوینی (سده دوازدهم هجری) http://kateban.com/post/3379 fa ]]> kateban.com شيخيه ميراث دار نصيريه http://kateban.com/post/3378 fa ]]> kateban.com سرنوشت یک متن از نصيريه تا بهائيت http://kateban.com/post/3377 fa اين بحث قسمت اول از سلسله بحث هایی است از ميراث نصيريه ]]> kateban.com قرآن منسوب به خط امام رضا(ع) در آستان قدس رضوی و تکمله‌های آن http://kateban.com/post/3376 fa ]]> kateban.com زن در فقه و عقاید شیعی http://kateban.com/post/3375 fa خلاصه مقاله ای به زبان های انگليسی و فرانسه که سال گذشته منتشر شد ]]> kateban.com محمود ابن الملاحمي وردوده علی الفلاسفة http://kateban.com/post/3374 fa ]]> kateban.com آیا «تَنانیری»، فُروشَنده و دوزَندۀ «تَنور» است؟! http://kateban.com/post/3373 fa ]]> kateban.com خان‌یار و خانه‌یار http://kateban.com/post/3372 fa ]]> kateban.com نِهَد شاخِ پُرمیوه سَر بَر زَمین http://kateban.com/post/3371 fa ]]> kateban.com زاد و رودِ صاحِبِ قصَص العُلَماء و یادِ بَعضِ خاندانها http://kateban.com/post/3370 fa ]]> kateban.com ابن حزم و تشيع http://kateban.com/post/3369 fa خلاصه مختصری است از مقاله ای که چند سال پيش به زبان فرانسه درباره اين موضوع منتشر کردم ]]> kateban.com درباره چاپ نسخه برگردان کتاب شرح المقدمة http://kateban.com/post/3368 fa ]]> kateban.com درباره چاپ نسخه برگردان کتاب التجريد ابن الملاحمي http://kateban.com/post/3367 fa ]]> kateban.com درباره چاپ نسخه برگردان کتاب المحجة البيضاء في أصول الدين http://kateban.com/post/3366 fa ]]> kateban.com درباره مجموعه فلسفی شماره 19 مدرسه مروی http://kateban.com/post/3365 fa ]]> kateban.com کتاب الذريعه شریف مرتضی و عدة الأصول شيخ طوسي http://kateban.com/post/3363 fa ]]> kateban.com یک اربعین معتزلی: درباره رجال ایران و عراق از سده ششم (2) http://kateban.com/post/3362 fa ]]> kateban.com تجربه نامه‌ای از تربیت دینی http://kateban.com/post/3361 fa ]]> kateban.com منابع فرق الشيعه و المقالات والفرق (2) http://kateban.com/post/3360 fa ]]> kateban.com چگونگی انتشار خبر در گذشت امیر کبیر به مردم (پس از قتل) http://kateban.com/post/3358 fa ]]> kateban.com کتابشناسی جامع خواجه نصیرالدین طوسی http://kateban.com/post/3359 fa ]]> kateban.com شرح واجب الاعتقادِ جلال‌الدّین شرف‌شاه حسینی، یک شرح با چند انتساب غلط! http://kateban.com/post/3357 fa ]]> kateban.com اعجاز حسین کَنتوری http://kateban.com/post/3356 fa ]]> kateban.com مروری بر دیوان ملا اسماعیل فدایی کزازی (متوفی 1262 ق.) http://kateban.com/post/3355 fa ]]> kateban.com منابع فرق الشيعه و المقالات والفرق (1) http://kateban.com/post/3354 fa ]]> kateban.com پیوندِ بُزغاله‌پَرَستی با کیشِ إِسماعیلی http://kateban.com/post/3353 fa ]]> kateban.com کارنامۀ «عَضُدالدّولۀ دی۟لمی»: از «شاهنشاهی» تا «فَرمانرَوایی» http://kateban.com/post/3352 fa ]]> kateban.com «گَنجینۀ نیکلسُن» در «طهران» http://kateban.com/post/3351 fa ]]> kateban.com چرا فرق الشيعه از نوبختي نيست http://kateban.com/post/3350 fa ]]> kateban.com وَ إِذا اف۟تَقَرتَ إِلَی الذَّخَائِرِ ... http://kateban.com/post/3349 fa ]]> kateban.com روایتی از نحوه تعامل شیعیان و بقیع شریف http://kateban.com/post/3348 fa ]]> kateban.com اندر ذکر احوال سمکه قمي در چند منبع مغفول http://kateban.com/post/3347 fa ]]> kateban.com کتاب اختلاف الناس في الإمامة و هشام بن الحکم http://kateban.com/post/3346 fa ]]> kateban.com آیا فلاسفه مسبب مرگ زودهنگام هشام بن الحکم بودند؟ http://kateban.com/post/3345 fa ]]> kateban.com تاریخچه کوتاهی از باغ لاله زار http://kateban.com/post/3344 fa ]]> kateban.com دست‌نوشتی تازه‌یاب از موصِل الطّالبینِ نصیرالدّینِ کاشانی http://kateban.com/post/3343 fa ]]> kateban.com شرح مختصر عروسی افسرالدوله (دختر شاه) با پسر حسام السلطنه فاتح هرات، به روایت ناصرالدین شاه قاجار http://kateban.com/post/3341 fa افسرالدوله دختر ناصرالدین شاه از اولین زن عقدی او در زمان ولیعهدی بود که در سال 1275 متولد و در سال 1286 به عقد ابوالفتح میرزا مؤیدالدوله پسر ارشد سلطان مراد میرزا فاتح هرات در آمد ،شایان ذکر است که دو سال بعد نیز ناصرالدین شاه " سرورالدوله "دختر حسام السلطنه را به عقد پسرش کامران میرزا در آورده و شرح عروسی بسیار باشکوه او را به قلم خود به رشته تحریر در آورد. ذیلاً شرح عروسی افسرالدوله را ناصرالدین شاه با قلم خودش بطور مختصر نقل می کند. ]]> kateban.com