حلقه کاتبان kateban.com kateban.com ترجمه نگاشت 9 http://kateban.com/post/3931 fa ]]> kateban.com مروری شتاب زده بر کتاب دانشنامۀ شاهی نوشتۀ مولی محمد امین استر آبادی http://kateban.com/post/3930 fa ]]> kateban.com اولین رؤسای دارالفنون http://kateban.com/post/3929 fa میرزا محمد علی خان (اولین وزیر امور خارجه ناصرالدین شاه) اولین رئیس دارالفنون، عزیزخان مکری سردارکل - دومین رئیس دارالفنون و میرزا محمد خان امیر تومان سپپهسالار و صدر اعظم بعدی سومین رئیس دارالفنون. ]]> kateban.com صفحه آغازینِ اولین شماره روزنامه وقایع اتفاقیه انتشار یافته به همت امیر کبیر http://kateban.com/post/3928 fa در یوم جمعۀ پنجم شهر ربیع الثانی ایت ئیل سنۀ 1267 به این کار شروع شد .........از جمله محسنات این گازت یکی اینکه سبب دانائی و بینائی اهالی این دولت علیه است، دیگر اینکه اخبار کاذبه[و] اراجیف که گاهی بر خلاف احکام دیوانی و حقیقت حال در بعضی از شهر ها و سر حدات ایران پیش از این باعث اشتباه عوام این مملکت می شد، بعد از این بواسطه روزنامچه موقوف خواهد شد، ]]> kateban.com نکته ای ديگر درباره تاريخ تأليف کتاب الشافي شريف مرتضی http://kateban.com/post/3927 fa ]]> kateban.com نسخه کهن تازه ای از امالی مرتضی http://kateban.com/post/3926 fa ]]> kateban.com کتاب اخبار فخ و ادبیات مجعول زیدیه در سده های ششم و هفتم قمری http://kateban.com/post/3925 fa ]]> kateban.com نسل جدید نسخه شناسان ایرانی http://kateban.com/post/3924 fa ]]> kateban.com کتاب الشافی شریف مرتضی تألیف چه سالی است؟ http://kateban.com/post/3922 fa ]]> kateban.com کتاب الحدود شریف مرتضی http://kateban.com/post/3921 fa ]]> kateban.com نوشته های محققانه علامه دانشمند استاد سید عبد الستار الحسنی http://kateban.com/post/3920 fa ]]> kateban.com درباره یک نکته در مقاله ای درباره سیره شریف مرتضی http://kateban.com/post/3919 fa ]]> kateban.com رساله رد سهو النبی از شیخ مفید و یا شریف مرتضی؟ http://kateban.com/post/3917 fa ]]> kateban.com چهار نکته در بارۀ صحیفۀ سجادیه از میرزا علی اکبر صدر الاسلام همدانی http://kateban.com/post/3918 fa ]]> kateban.com نگاهی به «دست نوشته‌های ناصرالدین شاه قاجار از سفر و شکار در فیروزکوه http://kateban.com/post/3916 fa این کتاب که به کوشش «فاطمه قاضیها» و توسط مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در 166 صفحه و در سال 1397 منتشر شده است، خاطرات ناصرالدین شاه از25 محرم تا 25ربیع‌الاول 1282 قمری را در بر می‌گیرد. شاه قاجار در این سفر رویدادهای مسیر رفت و برگشت از تهران به فیروزکوه و بالعکس را به رشتۀ تحریر درآورده است. ]]> kateban.com فرار کنیز ترکمن از اندرون شاهی، به روایت ناصرالدین شاه. http://kateban.com/post/3914 fa .....سر[اردوی] حرم هم از توی دروازه پیدا شد، تماشای غریبی داشت، بقدر هفتاد کالسکه پشت سرهم افتاده بود،.......معرکه بود، از بالا آنها را تماشا می کردیم.....حاجی سرور آنها را پیاده کرده تپاند توی باغ..........سی تومان دادم کنیز را خریده آزادش کردم. ]]> kateban.com نسخه کهن شماره 5751 در کتابخانه آستان قدس، از اخبار المدینه ابن زباله و منازل مکه ابن کوفی، تا کتاب المناسکِ حربی و کتاب الطریق قاضی وکیع http://kateban.com/post/3913 fa ]]> kateban.com الملّا عبدالله الشوشتري وكتابة مجموعتين رجاليتين في جبل عامل http://kateban.com/post/3912 fa ]]> kateban.com ترجمه نگاشت 8 http://kateban.com/post/3911 fa ]]> kateban.com آگهی استخدام نویسنده و خبرنگار در روزنامه قانون عصر ناصری http://kateban.com/post/3910 fa باید خیلی درستکار و درست اطوار و شخصا آدم نجيب و طالبِ كمالات علمی باشد . ]]> kateban.com صحیفۀ سجادیه و تلاش دانشوران شیعی در تصحیح نسخه‌ها و ترویج آن http://kateban.com/post/3909 fa ]]> kateban.com نامه تهدید آمیز سفیر روس به میرزا تقی خان امیر کبیر در ضرورت عزل حاکم مازندران بجهت تبانی با ترکمنها برای حمله و غارت کشتیهای روسی (حضور غیر مشروع کشتیها در جزیره عاشورا ده )، اعتراض ناصرالدین شاه بیست ساله به این امر و... http://kateban.com/post/3908 fa وزیر مختار: ..اعليحضرت امپراطوری، دوستدار را مأمور فرمودند، که از اولیای دولت علیه ایران، بلادرنگ، عزل حاكم مازندران را مطالبه نماید، و بجای او حاکم تعیین شود ... ناصرالدین شاه: ..پس معلوم می شود که طایفه ترکمانیه کلاً از این که روس راه نفت و نمک را بر روی آنها بسته، و از این سبب کساد زیاد در معامله و تجارت آنها به هم رسیده، و گرفتن کشتیهای آنها و اذیت رساندن به آنها از این جهات، عداوت با روسیه کرده در مقام این هرزگیها بر می آیند..... ]]> kateban.com ماده تاریخ های مربوط به معصومان علیهم السلام برگرفته از کتاب «استخراج تاریخ در نظم» http://kateban.com/post/3907 fa ]]> kateban.com ملا عبدالله شوشتری و کتابت دو مجموعه رجالی در جبل عامل http://kateban.com/post/3906 fa ]]> kateban.com ترجمه نگاشت 7 http://kateban.com/post/3905 fa ]]> kateban.com زنان عهد ناصری به روایت بنجامین اولین سفیر امریکا در ایران http://kateban.com/post/3904 fa آنها گرچه تحصیل کرده و آشنا به تمدن غربی نیستند ولی بهیچوجه کودن واحمق هم نیستند و در امور اجتماعی و سیاسی کشور نفوذ دارند و در پشت پرده خیلی کارها با مشارکت و مساعی آنها می گذرد ]]> kateban.com اسماعیلیه و صحیفه سجادیه http://kateban.com/post/3903 fa ]]> kateban.com ترجمه نگاشت 6 http://kateban.com/post/3901 fa ]]> kateban.com نقد رفتاری غیر منطقی در چاپ چند متن منطقی (کتاب منطق در ایران سده ششم) http://kateban.com/post/3900 fa ]]> kateban.com از خواجه نظام الملک تاریخی تا خواجه نظام الملک سید جواد طباطبایی http://kateban.com/post/3899 fa ]]> kateban.com ترجمه نگاشت 5 http://kateban.com/post/3897 fa ]]> kateban.com وضعیت دار الفنون به روایت فوروکاوا افسر ژاپنی در سال 1297 ق http://kateban.com/post/3898 fa پس تصور می کنم که بی رونقی علم و فرهنگ در این جامعه نه براي رواج رسوم ناپسند بلکه به علت این است که فکر و معرفت مردم هنوز پیش نرفته است. فکر میکنم که بایسته است که ایران هرچه زودتر کار را بر قاعده استوار کند و مدارس مخصوص علوم، پزشکی و نظامی بنیاد نهد و شاگردان را با نظم و مراقبت فراخواند و به تحصیل وادارد و آنان را پس از فراغت از تحصیل در کار و مسؤولیّتی که بتوانند از آموخته هاي خود بهره گیرند، بگمارد تا در آینده نتیجه مطلوب به دست آید. این آرزویم است. اگر چنین بشود، خاندان سلطنت به افرادي از مردم عامه که اهل دانش اند احترام می کنند، و مردم طبقه پایین هم به اعیان و اشراف که از دانش بهره ندارند دست یاري میدهند، و تمدن روز به روز پیشتر می رود و قوت مملکت پیوسته فزونی می گیرد. اگر مملکت ایران با این تدبیر به موقع و مقام خوبی برسد، اگر هم در قید از میان بردن رسوم ناپسند نباشند این عادات به خودي خود متروك می شود. امیدوارم که ایران سیاستی براي توانگر و متمدن شدن در پیش گیرد. ]]> kateban.com باز درباره کتاب اخبار فخ و افسانه های آن http://kateban.com/post/3895 fa ]]> kateban.com کتاب السیر، ادبیاتی غائب در فقه شیعی؟ http://kateban.com/post/3894 fa ]]> kateban.com درباره تقیه در فقه شیعی http://kateban.com/post/3892 fa ]]> kateban.com مسجد آبی آلمان؛ تاریخچۀ نیم قرن مسجد امام علی علیه السلام در آلمان http://kateban.com/post/3890 fa ]]> kateban.com پدید آمدن اولین های کتب درسی در ایران http://kateban.com/post/3889 fa تصویر فوق اولین نقشه ایست که در دارالفنون با همکاری موسیو کرشیش اطریشی معلم توپخانه تهیه شد . و آن نقشه تهران است . ]]> kateban.com غَرس‌الدین اربلی و احتمال تشیّع وی http://kateban.com/post/3888 fa ]]> kateban.com نکاتی در علم الحدیث و تذکرات اخلاقی از آیة الله سید عبدالله بلادی بوشهری http://kateban.com/post/3887 fa ]]> kateban.com رسالۀ جواب به سه سؤال نوشته آیة الله شیخ محمد باقر بیرجندی http://kateban.com/post/3886 fa ]]> kateban.com نکته هایی پراکنده در نقد کتابی از پرويز اذکایی http://kateban.com/post/3885 fa ]]> kateban.com دستبرد میرزا آقاخان نوری صدراعظم ناصرالدین شاه به خزانه دولتی http://kateban.com/post/3884 fa ....اکتفا بمواجب خود که یک میلیون فرانك باشد ننموده و از وجوه خزانه دولتی نیز هر سال شش میلیون برميداشته است و در اوقات جنگ با انگلیس بهمة ولايات اشتهار دادند که جهاد است و بدین جهت دوازده میلیون فرانك از ایران جمع گردیده و ربع آن وجه داخل خزانه دولتی گردید و سه قسمت دیگرش صر ف جيب صدر اعظم و متعلقانش گردیده و..... ]]> kateban.com تمایلات شیعی ابن مستوفی مؤلف تاریخ اربل http://kateban.com/post/3883 fa ]]> kateban.com گردآوری احادیث و اقوال و تفاسیر حضرت امیر از منابع اهل سنت http://kateban.com/post/3882 fa ]]> kateban.com آقای مادلونگ و نظریه او درباره سقیفه http://kateban.com/post/3881 fa ]]> kateban.com تاریخچه مفیدی از کلام شیعی به قلم آقای مادلونگ http://kateban.com/post/3880 fa ]]> kateban.com پادشاهی سعودی http://kateban.com/post/3879 fa ]]> kateban.com تثبیت دلائل النبوه http://kateban.com/post/3878 fa ]]> kateban.com کارشناسی از دانشگاه تا رسانه های سیاسی زده http://kateban.com/post/3877 fa ]]> kateban.com کلیدی مهم برای فهم کتاب های کلامی و ملل و نحل http://kateban.com/post/3874 fa ]]> kateban.com نکته ای درباره فهارس کهن شیعی و عناوین کتاب ها http://kateban.com/post/3873 fa ]]> kateban.com کتابخانه ابن طاوس http://kateban.com/post/3872 fa ]]> kateban.com نقدی صریح بر مقاله حمصی تالیف آقای احمد پاکتچی http://kateban.com/post/3871 fa ]]> kateban.com یکی از قدیمترین سندها درباره قرامطه http://kateban.com/post/3870 fa ]]> kateban.com درباره غلو در تاریخ تشیع http://kateban.com/post/3869 fa ]]> kateban.com باز درباره غلات شیعی http://kateban.com/post/3868 fa ]]> kateban.com شیوه نادرست اهدای جایزه جهانی کتاب سال در ایران http://kateban.com/post/3867 fa ]]> kateban.com باز هم درباره شیوه ای نادرست در تاریخنگاری اندیشه: مورد "مکتب حنفیان عدل گرا" http://kateban.com/post/3866 fa ]]> kateban.com نوبختی موافق با "نظر "بوده است http://kateban.com/post/3865 fa ]]> kateban.com کتاب الحجه یا کتاب التوحید و العقل والجهل؟ http://kateban.com/post/3864 fa ]]> kateban.com کتاب کافی و آثار غیر امامی سده دوم و سوم قمری http://kateban.com/post/3863 fa ]]> kateban.com درباره کتاب اخبار فخ (۲) http://kateban.com/post/3862 fa ]]> kateban.com سیاستنامه نویسی در ایران و اسلام http://kateban.com/post/3861 fa ]]> kateban.com شبی که ناصرالدین شاه می خواست ناشناس به میان مردم برود به روایت ارفع الدوله(البته در فرنگ) http://kateban.com/post/3860 fa شاه فرمود پاشو برویم معلوم می شود برای من قسمت نشده که مثل هارون الرشید و شاه عباس ناشناس شبها گردش کنم و بمحل دراویش بروم و با آنها صحبت کنم . ]]> kateban.com بررسی امکان تلمّذ ریحان حبشی نزد علمای شیعه شام http://kateban.com/post/3859 fa ]]> kateban.com «قرآن زعفرانی» با ترجمه‌ای کهن به فارسی: کتابت ابوالفخر زعفرانی، مورّخ 546 قمری http://kateban.com/post/3857 fa ]]> kateban.com تاسیس مدرسه عالی حقوق در آذربایجان در اواخر حکومت احمد شاه(28 شوال 1342 ) برابر با 12 خرداد 1303 http://kateban.com/post/3858 fa ]]> kateban.com کتابفروشی و چاپخانه تمدن ارومیه http://kateban.com/post/3856 fa ]]> kateban.com ترجمه نگاشت 4 http://kateban.com/post/3854 fa ]]> kateban.com قرآن 1200 در موزۀ آستانه حضرت معصومه (س): قرآنی از عهد مأمون عباسی یا قرن پنجم هجری http://kateban.com/post/3855 fa ]]> kateban.com مراسم عقد کنان والیه دختر ناصرالدین شاه به روایت و دستخط پدر: http://kateban.com/post/3853 fa والیه را برای حسین خان پسر [ میرزا محمد خان ] سپهسالار مرحوم عقد کردند. روز دوشنبه[ 23شعبان ] خوانچه آوردند اندرون، در اندرون مجلس زنانه بود. والده شاه و غیره و غیره ، خواننده و غیره اندرون آمده بودند ]]> kateban.com ترجمه نگاشت 3 http://kateban.com/post/3851 fa ]]> kateban.com جمل الفلسفة http://kateban.com/post/3850 fa ]]> kateban.com تشیّع مَعْن بن زائده در روایت داستانی ازدواج حسین بن زید بن امام زین‌العابدین(ع) http://kateban.com/post/3849 fa ]]> kateban.com يك شاگرد ناشناخته شريف مرتضی و توصيفاتش درباره استادش http://kateban.com/post/3848 fa ]]> kateban.com شرح تجرید الاعتقاد http://kateban.com/post/3847 fa ]]> kateban.com چاپ جدید فضل الاعتزال http://kateban.com/post/3846 fa ]]> kateban.com دائره المعارف سفینه حاکم جشمی http://kateban.com/post/3845 fa ]]> kateban.com درباره فقیه محقق http://kateban.com/post/3844 fa ]]> kateban.com نسخه تهذیب الانساب شیخ الشرف عبیدلی http://kateban.com/post/3843 fa ]]> kateban.com تعلیق شرح اصول الخمسه http://kateban.com/post/3842 fa ]]> kateban.com تحقیق کتاب های الملخص و ذخیره تألیف شریف مرتضی http://kateban.com/post/3841 fa ]]> kateban.com امالی ابوطالب هارونی http://kateban.com/post/3840 fa ]]> kateban.com خطابه مرحوم علامه سید حسن تقی زاده http://kateban.com/post/3839 fa ]]> kateban.com ضرورت تصحیح مجدد کتاب کفایة الطالب کنجی شافعی http://kateban.com/post/3838 fa ]]> kateban.com درباره استاد مرحوم مهدی احسانی http://kateban.com/post/3837 fa ]]> kateban.com ضرورت تصحیح مجدد کتاب های انساب سادات http://kateban.com/post/3836 fa ]]> kateban.com ضرورت تصحیح مجدد کتب اربعه http://kateban.com/post/3835 fa ]]> kateban.com دانشنامه نویسی در ایران http://kateban.com/post/3834 fa ]]> kateban.com تقریرات مرحوم شیخ محمود حلبی از دروس معارف میرزا مهدی اصفهانی http://kateban.com/post/3833 fa ]]> kateban.com بحث تحریف قرآن http://kateban.com/post/3832 fa ]]> kateban.com گرداوری احادیث امامان شیعی در آثار اسماعیلی http://kateban.com/post/3831 fa ]]> kateban.com فقه حضرت امیر در منابع زیدی http://kateban.com/post/3830 fa ]]> kateban.com احادیث زیدیه در منابع امامی http://kateban.com/post/3829 fa ]]> kateban.com احادیث اهل سنت در کتاب های امامیه http://kateban.com/post/3828 fa ]]> kateban.com فقه جعفری در‌ آثار زیدی http://kateban.com/post/3827 fa ]]> kateban.com اجازات حدیثی در چند سده اخیر http://kateban.com/post/3826 fa ]]> kateban.com احادیث غلات شیعی http://kateban.com/post/3825 fa ]]> kateban.com اندر بحث تورم علم اصول http://kateban.com/post/3824 fa ]]> kateban.com تفسیر حاکم جشمی http://kateban.com/post/3823 fa ]]> kateban.com