حلقه کاتبان kateban.com kateban.com مروری بر یک پژوهش فاطمی جدید؛ «دفاع از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها: بررسی تحلیلی ده روایت قصه‌واره» http://kateban.com/post/3533 fa ]]> kateban.com قطعه‌هایی مسروقه از قرآن‌های حرم امام علی علیه السلام در حراج‌های لندن و موزه‌های آمریکا http://kateban.com/post/3532 fa ]]> kateban.com منطق فقيهان و متکلمان در برابر منطق فلاسفه و منطق دانان http://kateban.com/post/3531 fa ]]> kateban.com تصحیفاتی در سند روایی خطبة الاقالیم در ملحق نهج البلاغه ابن ناقه http://kateban.com/post/3530 fa ]]> kateban.com بریدن سر محمودخان کلانتر تهران در حضور ناصرالدین شاه به جرم تبانی با الواط و سارقین http://kateban.com/post/3528 fa ازهمه طبقات مردم تهران خطرناکتر لوطیها و جاهلها هستند، آنها در زمان آرامش و ثبات زندگی خود را از راه قداره کشی و باجگیری تامین می کنند و در زمان شلوغی هم به جماعت مخالف ملحق شده و در لباس آنها به چاپیدن و غارت اموال مردم می پردازند، لوطیها کار ندارند، روزها یا خوابند یا در کوچه و بازار و سر گذرها به ولگردی مشغولند ولی شبها بیکار ننشسته دست به دزدی و قاچاق می زنند. ]]> kateban.com گزارشی از جدیدترین تولیدات علمی مرکز بحوث ودراسات المدینة المنورة http://kateban.com/post/3529 fa ]]> kateban.com (1) نسخه‌شناسی مصاحف قرآن و ضرورت تحول آن http://kateban.com/post/3527 fa ]]> kateban.com از فراز و فرود تصحیح متون (2): کاتبان فاضل و اصلاحات باطل http://kateban.com/post/3526 fa ]]> kateban.com امروز حمزۀ اصفهانی از میانِ ما رفت ... http://kateban.com/post/3525 fa ]]> kateban.com انتقاد به "سيره" يک امام زيدی http://kateban.com/post/3524 fa ]]> kateban.com سیری در تعلیقات آیت الله شیخ محمد رضا جعفری بر اصول کافی http://kateban.com/post/3523 fa ]]> kateban.com فهرست تأليفات حاکم جشمي و شرح حالی از او بر اساس يک سند قديمی http://kateban.com/post/3519 fa ]]> kateban.com اطلاعاتی درباره عالمان زيدی ايران و يمن بر اساس نسخه کتاب تيسير المطالب در مجموعه F 278 آمبروزيانا http://kateban.com/post/3518 fa ]]> kateban.com آثار امير حسين بن بدر الدين زيدی http://kateban.com/post/3517 fa ]]> kateban.com امالي قاضي عبد الجبار در حديث در روايت زيديان ايران و يمن http://kateban.com/post/3522 fa ]]> kateban.com أخبار ثلاثة مسندة في فضل اليمن و سند ايرانی آن http://kateban.com/post/3521 fa ]]> kateban.com اطلاعات مسوري درباره روايت نسخه کهنسال جلاء الأبصار حاکم جشمي http://kateban.com/post/3520 fa ]]> kateban.com تأملی درباره گرایش فرقه‌ای جامعه شیعی طبریه http://kateban.com/post/3516 fa ]]> kateban.com مشایعت باشکوه امپراطور روس ناصرالدین شاه را : http://kateban.com/post/3515 fa بعضی مطالب گفته بودم، همه را امپراطور گفت، قبول کردم.، پالتو من حاضر نبود،امپراطور پالتو خودش را به من داد، پوشیدم. گفتم چون پالتو شما را پوشیدم اغور سفر من خیر است. امپراطور مکرر بر مکرر دست داد به من، وداع گرمی کردیم ...................... شرح تصویر : نقاشی از صحنۀ سان دیدن الکساندر دوم امپراطور روسیه وناصرالدین شاه در پترز بورگ ]]> kateban.com تصحيح چند برگی از نسخه Firk. Arab. 533 http://kateban.com/post/3514 fa ]]> kateban.com سند نسخه غير معروف از امالي المرشد بالله http://kateban.com/post/3513 fa ]]> kateban.com سند کتاب امالي احمد بن عيسی بن زيد http://kateban.com/post/3512 fa ]]> kateban.com نسخه کهنسال از تنبيه الغافلين (عکس موجود در کتابخانه آية الله مرعشي) http://kateban.com/post/3511 fa ]]> kateban.com يک تفسير معتزلی از سده چهارم قمری http://kateban.com/post/3510 fa ]]> kateban.com يک کتاب و يک اجازه http://kateban.com/post/3509 fa ]]> kateban.com رقم نسخه توپکاپی شرح الاشارات خواجه http://kateban.com/post/3508 fa ]]> kateban.com مورد عجيب کتاب الکافية في الجدل منسوب به جويني http://kateban.com/post/3507 fa ]]> kateban.com این اشعار سروده کیست؟ http://kateban.com/post/3506 fa ابن شهرآشوب در مناقب خود، بخشی از قصیده‌ای از «ابن مقلّد شیزری یا شرف‌الدوله» و بخشی از قصیده دیگری از «شرف‌الدوله» را در مدح اهل بیت (ع) نقل کرده است که مؤلفین شیعه در سراینده قصیده اول با یکدیگر اختلاف داشته و آن را به شخصیت‌های متعددی از جمله اسامة بن منقذ، جدّ وی سدیدالملک علی بن مقلّد، شرف‌الدوله اسماعیل پسر عموی اسامه، و امیر شرف‌الدوله شیرویه دیلمی نسبت داده‌اند. نگارنده این سطور در این مقاله، انتساب این قصیده به هر یک از شخصیت‌های فوق را رد کرده و سراینده واقعی آن را شناسانیده است. ]]> kateban.com نقل‌های وزیر مغربی (م 418 ق) از جدش، ابوعبدالله کاتب نعمانی (م 360 ق) http://kateban.com/post/3505 fa ]]> kateban.com پاتوقهای تهران در عصر قاجار http://kateban.com/post/3504 fa ]]> kateban.com در باب بی‌اعتباری رساله اخبار الزینبات http://kateban.com/post/3503 fa ]]> kateban.com چند نمونه سند و حکم سجلّی و قضایی از بیهق سده ششم قمری http://kateban.com/post/3502 fa ]]> kateban.com قرآنِ "خراسان دختر نیشابور" از قرن پنجم هجری و اطلاعاتی در باره جدّش علی بن مانکدیم http://kateban.com/post/3501 fa ]]> kateban.com کتابی به زبان فارسی از حدود سال 560 قمری گيلان به قلم نويسنده ای زيدی مذهب به تقليد از المنقذ غزالی http://kateban.com/post/3499 fa ]]> kateban.com «الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد» همان «الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد» است! http://kateban.com/post/3498 fa ]]> kateban.com نسخه خطی متن الکفاية تأليف مسعودي http://kateban.com/post/3497 fa ]]> kateban.com الجامع الکافي و اسانيد کوفی روايت آن http://kateban.com/post/3496 fa ]]> kateban.com «دا» یا «مَفاتیح الحَیاة»؟ http://kateban.com/post/3493 fa ]]> kateban.com معرفی نسخه های ليدن (1) http://kateban.com/post/3495 fa ]]> kateban.com مجموعه ای ديگر از نسخه های خطی آمبروزيانا (7) http://kateban.com/post/3494 fa ]]> kateban.com ملاقات ناصرالدین شاه با دانشمند بزرگ لوئی پاستور در پاریس http://kateban.com/post/3492 fa حقیقت این پاستور خیلی خدمت به انسانیت کرده است. ]]> kateban.com يک منبع جديد برای کلام زيديان مطرّفی http://kateban.com/post/3491 fa ]]> kateban.com شواهد انتشار تشيع در اردن و فلسطين تا سده ششم هجری (2): تشیع در رمله و فلسطین http://kateban.com/post/3490 fa ]]> kateban.com تلگراف امپراطور روس به ناصر الدین شاه پس از عزیمت وي از روسیه به ورشو در سفر سوم فرنگستان http://kateban.com/post/3489 fa شرح تصویر: الکساندر سوم به همراه خانواده سلطنتی در جایگاه سلطنتی تالار بولشوی ( الکساندر سوم تزار روسیه از ۱۳ مارس ۱۸۸۱ تا هنگام مرگش در ۱۸۹۴) ]]> kateban.com کتابی کلامی محتملا از صاحب بن عباد http://kateban.com/post/3488 fa ]]> kateban.com پاسخ به یک نقد http://kateban.com/post/3487 fa ]]> kateban.com شيخ مفید و اخبار عالم ذر و ارواح قبل الابدان http://kateban.com/post/3486 fa ]]> kateban.com مکتب شیخیه، بازسازی منظومه فکری غلات مفوضی شیعه http://kateban.com/post/3485 fa ]]> kateban.com شیخی گری و تأویل احادیث http://kateban.com/post/3484 fa ]]> kateban.com ضرورت شناخت شیخیه و تأثیرات آن بر تاریخ ایران http://kateban.com/post/3483 fa ]]> kateban.com معنای حشویه و ارتباط آن با اخباریه و اهل الاخبار http://kateban.com/post/3480 fa ]]> kateban.com نکته هایی درباره آثار شریف مرتضی http://kateban.com/post/3479 fa ]]> kateban.com امامیه و مشکل فقدان میراث متقدم http://kateban.com/post/3478 fa ]]> kateban.com يك نمونه از برخورد آگاهانه شریف مرتضی نسبت به جعل حدیث و درسی که او به ناقدان می آموزد http://kateban.com/post/3477 fa ]]> kateban.com نظریه علامه حلی درباره "طریقة الاثبات " و خطای ویراستار کتابش http://kateban.com/post/3476 fa ]]> kateban.com یک دانشمند شیعی از اوائل سده پنجم و تلاش برای گفتگوی ادیان http://kateban.com/post/3475 fa ]]> kateban.com کتاب اخبار جمل و صفین http://kateban.com/post/3474 fa ]]> kateban.com شی۟خِ طوسی، شی۟خِ طَبرسی نیست! http://kateban.com/post/3473 fa ]]> kateban.com آقا محمد خان قاجار و عشق در حد جنون او به جواهر http://kateban.com/post/3472 fa ]]> kateban.com ادامه يادداشتهای غرر الأمثال ابن فندق http://kateban.com/post/3471 fa ]]> kateban.com ارمغانی از طبرستان (2): کتابی ديگر از ابن مهدي طبري http://kateban.com/post/3470 fa ]]> kateban.com دانش کلام در حلّه از سديد الدين حمّصي تا ابن طاوس http://kateban.com/post/3468 fa ]]> kateban.com بیان‌الحقائقِ رَشیدُالدّین فضلُ‌اللّٰه و زمینۀ تاریخی  _ اجتماعی آن (نوشته: یودیت فایفر / ترجمه: حمید عطائی نظری) http://kateban.com/post/3469 fa ]]> kateban.com آیا حضرت امام حسن عسکری (ع) سفری به گرگان داشته‌اند؟ http://kateban.com/post/3467 fa ]]> kateban.com متن رساله ای امامی از يکی از "اصحاب العدد" http://kateban.com/post/3466 fa ]]> kateban.com آرام گرفتن قرآنِ محمد بن ابراهیم بن محمود حدادی طبری آملی در دوحه قطر http://kateban.com/post/3465 fa ]]> kateban.com ضرورت اعتنا به میراث کلامی شریف مرتَضی http://kateban.com/post/3464 fa ]]> kateban.com پارسایِ کنارِ دریا ... http://kateban.com/post/3463 fa ]]> kateban.com سندهای زيدی (1) http://kateban.com/post/3460 fa ]]> kateban.com سندهای زیدی (3) http://kateban.com/post/3462 fa ]]> kateban.com سندهای زيدی(2) http://kateban.com/post/3461 fa ]]> kateban.com اجازه ای از فاضل يمنی (1) http://kateban.com/post/3459 fa ]]> kateban.com معرفی شماری از متون حدیثی (و فقهی) معتزلی، سنی و زيدی http://kateban.com/post/3454 fa ]]> kateban.com ما قبل ابن تيميه: اجازات تعدادی از علمای شیعه در سده هفتم قمری به جماعتی از علمای اهل سنت http://kateban.com/post/3458 fa ]]> kateban.com یک شاه اسماعیل و این همه زیارت قرآن: درنگی در پدیدۀ جعل امضای کتابت قرآن به نام امامان شیعه http://kateban.com/post/3457 fa ]]> kateban.com نگرشی بر نگارش‌های کلامی (9): مسائل المُرتَضی و مشکلات آن http://kateban.com/post/3456 fa ]]> kateban.com مجموعه ای از رساله های کلامی قاضي جعفر ابن عبد السلام زيدي معتزلي http://kateban.com/post/3455 fa ]]> kateban.com قراردادی که هرگز اجرا نشد ، قرار نامه دولت ایران با بارون جولیوس دو رویتر انگلیسی در عصر ناصری. http://kateban.com/post/3453 fa در 18 جمادی الاول سال 1289 ه.ق ، قرار دادی بین دولت ایران با بارون جولیوس دو رویترانگلیسی منعقد گردید که بنا به دلایلی که شرحش آمده است ، اجرا نشد ، اما بعدها و پس بعد از گفتگوی بسیار سرانجام در سال 1306 دولت ایران امتیاز بانک شاهنشاهی ایران را به مدت 60 سال ظاهراً به رویتر و باطناً به انگلستان واگذار کرد و بارسنگین این امتیاز بر دوش مردم مظلوم ایران قرار گرفت. ]]> kateban.com سندی از لغو کاپیتولاسیون برای اتباع دولت روس و عثمانی http://kateban.com/post/3451 fa ]]> kateban.com نقدی بر مطلبی از آقای رسول جعفریان http://kateban.com/post/3450 fa ]]> kateban.com هانری کوربن بس! http://kateban.com/post/3449 fa ]]> kateban.com اهل منبر ما و بلایی که کتاب های حدیثی غیر معتبر بر سر ما آورده http://kateban.com/post/3448 fa ]]> kateban.com نکته هایی رجالی و چند نقد http://kateban.com/post/3445 fa ]]> kateban.com چند نکته نهایی درباره مکتب معارفی مشهد http://kateban.com/post/3442 fa ]]> kateban.com مکتب تفکیک دعوت به نوعی سلفی گری شیعی است http://kateban.com/post/3441 fa ]]> kateban.com اهتمام به تاریخ علم و اهمیت علم در تمدن اسلامی http://kateban.com/post/3440 fa ]]> kateban.com دو کتاب اهلیلجه و توحید مفضل و نکته ای درباره جابر بن حیان http://kateban.com/post/3439 fa ]]> kateban.com مکتب تفکیک و اسلامی کردن علوم انسانی http://kateban.com/post/3438 fa ]]> kateban.com سخنی صریح درباره دروس فارسی معارف و مکتب تفکیک http://kateban.com/post/3437 fa ]]> kateban.com انتشارات بریل و نشر دانشگاهی در اروپا و آمریکا http://kateban.com/post/3436 fa ]]> kateban.com اتهام زنی، مشکلی ابد مدت در جامعه ما http://kateban.com/post/3435 fa ]]> kateban.com مکتب معارفی و ضرورت انتقاد علمی http://kateban.com/post/3434 fa ]]> kateban.com مقاله ای که باید به فارسی ترجمه شود http://kateban.com/post/3433 fa ]]> kateban.com دروس فارسی معارف http://kateban.com/post/3432 fa ]]> kateban.com مکتب تفکیک چرا باید مورد نقادی قرار گیرد؟ http://kateban.com/post/3431 fa ]]> kateban.com اقدامی پرسش بر انگیز در معرفی اندیشه های مرحوم شیخ هادی نجم آبادی http://kateban.com/post/3430 fa ]]> kateban.com مرحوم شیخ هادی نجم آبادی، فقیه و عالم وارسته قبل از عصر مشروطه در کتاب جرعه ای از دریا تألیف آیه الله شبیری زنجانی http://kateban.com/post/3429 fa ]]> kateban.com مقاله غریب جواد طباطبایی درباره مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی http://kateban.com/post/3428 fa ]]> kateban.com مرحوم مصطفی زمانی http://kateban.com/post/3427 fa ]]> kateban.com سایت مباحثات و سخنان تحقیقی محقق و فقیه برجسته عصر http://kateban.com/post/3426 fa ]]> kateban.com