حلقه کاتبان kateban.com kateban.com کتابفروشی و چاپخانه تمدن ارومیه http://kateban.com/post/3856 fa ]]> kateban.com ترجمه نگاشت 4 http://kateban.com/post/3854 fa ]]> kateban.com قرآن 1200 در موزۀ آستانه حضرت معصومه (س): قرآنی از عهد مأمون عباسی یا قرن پنجم هجری http://kateban.com/post/3855 fa ]]> kateban.com مراسم عقد کنان والیه دختر ناصرالدین شاه به روایت و دستخط پدر: http://kateban.com/post/3853 fa والیه را برای حسین خان پسر [ میرزا محمد خان ] سپهسالار مرحوم عقد کردند. روز دوشنبه[ 23شعبان ] خوانچه آوردند اندرون، در اندرون مجلس زنانه بود. والده شاه و غیره و غیره ، خواننده و غیره اندرون آمده بودند ]]> kateban.com ترجمه نگاشت 3 http://kateban.com/post/3851 fa ]]> kateban.com جمل الفلسفة http://kateban.com/post/3850 fa ]]> kateban.com تشیّع مَعْن بن زائده در روایت داستانی ازدواج حسین بن زید بن امام زین‌العابدین(ع) http://kateban.com/post/3849 fa ]]> kateban.com يك شاگرد ناشناخته شريف مرتضی و توصيفاتش درباره استادش http://kateban.com/post/3848 fa ]]> kateban.com شرح تجرید الاعتقاد http://kateban.com/post/3847 fa ]]> kateban.com چاپ جدید فضل الاعتزال http://kateban.com/post/3846 fa ]]> kateban.com دائره المعارف سفینه حاکم جشمی http://kateban.com/post/3845 fa ]]> kateban.com درباره فقیه محقق http://kateban.com/post/3844 fa ]]> kateban.com نسخه تهذیب الانساب شیخ الشرف عبیدلی http://kateban.com/post/3843 fa ]]> kateban.com تعلیق شرح اصول الخمسه http://kateban.com/post/3842 fa ]]> kateban.com تحقیق کتاب های الملخص و ذخیره تألیف شریف مرتضی http://kateban.com/post/3841 fa ]]> kateban.com امالی ابوطالب هارونی http://kateban.com/post/3840 fa ]]> kateban.com خطابه مرحوم علامه سید حسن تقی زاده http://kateban.com/post/3839 fa ]]> kateban.com ضرورت تصحیح مجدد کتاب کفایة الطالب کنجی شافعی http://kateban.com/post/3838 fa ]]> kateban.com درباره استاد مرحوم مهدی احسانی http://kateban.com/post/3837 fa ]]> kateban.com ضرورت تصحیح مجدد کتاب های انساب سادات http://kateban.com/post/3836 fa ]]> kateban.com ضرورت تصحیح مجدد کتب اربعه http://kateban.com/post/3835 fa ]]> kateban.com دانشنامه نویسی در ایران http://kateban.com/post/3834 fa ]]> kateban.com تقریرات مرحوم شیخ محمود حلبی از دروس معارف میرزا مهدی اصفهانی http://kateban.com/post/3833 fa ]]> kateban.com بحث تحریف قرآن http://kateban.com/post/3832 fa ]]> kateban.com گرداوری احادیث امامان شیعی در آثار اسماعیلی http://kateban.com/post/3831 fa ]]> kateban.com فقه حضرت امیر در منابع زیدی http://kateban.com/post/3830 fa ]]> kateban.com احادیث زیدیه در منابع امامی http://kateban.com/post/3829 fa ]]> kateban.com احادیث اهل سنت در کتاب های امامیه http://kateban.com/post/3828 fa ]]> kateban.com فقه جعفری در‌ آثار زیدی http://kateban.com/post/3827 fa ]]> kateban.com اجازات حدیثی در چند سده اخیر http://kateban.com/post/3826 fa ]]> kateban.com احادیث غلات شیعی http://kateban.com/post/3825 fa ]]> kateban.com اندر بحث تورم علم اصول http://kateban.com/post/3824 fa ]]> kateban.com تفسیر حاکم جشمی http://kateban.com/post/3823 fa ]]> kateban.com باز هم در ارتباط با بحث تورم علم اصول http://kateban.com/post/3822 fa ]]> kateban.com نگاهی به تحولات مذهبی معاصر یمن و زیدیه آن http://kateban.com/post/3821 fa ]]> kateban.com مشخصات مصحف حضرت امیر که قاسم رسی در عصر امام رضا (ع) دیده بود http://kateban.com/post/3820 fa ]]> kateban.com باهلی، شاگرد مهم ابو الحسن اشعری و داستان انتقال او از تشیع امامی http://kateban.com/post/3819 fa ]]> kateban.com ذوق زدگی پژوهشی http://kateban.com/post/3818 fa ]]> kateban.com حجیت تعبدی خبر واحد و علم رجال و فهرست http://kateban.com/post/3817 fa ]]> kateban.com اجماعات اهل بیت و اجماعات امامیه http://kateban.com/post/3816 fa ]]> kateban.com توحید مفضل http://kateban.com/post/3815 fa ]]> kateban.com مقاله جوینی در دائره المعارف بزرگ اسلامی باید از نو تحریر شود http://kateban.com/post/3814 fa ]]> kateban.com نگاهی به ادوار و مکاتب کلامی امامیّه در قرون میانی http://kateban.com/post/3808 fa ]]> kateban.com چند نکته درباره گفتگوی اخير با استاد دانشمند آقای دکتر محمد علی امير معزی http://kateban.com/post/3813 fa ]]> kateban.com اندر هَمه دِه۟ جُوٖی نَه ما را ... http://kateban.com/post/3812 fa ]]> kateban.com «هَم۟‌لوح» و إیضاحِ بیشتر http://kateban.com/post/3809 fa ]]> kateban.com بازار تهران و مشاغل آن در برهه ای از عهد قاجار http://kateban.com/post/3807 fa در سال ۱۲۰۰ ه.ق که آقامحمدخان قاجار تهران را به پای تختی برگزید، این شهر از نظر صنعت و تجارت اهمیت چندانی نداشت و مدتها طول کشید تا از نظر فرهنگی نیز بر شهرهای دیگر برتری بیابد. این شهر حتی از نظر ابنیه نیز توجه کسی را برنمی انگیخت، ]]> kateban.com چند نکته درباره منابع کتاب نزهة القلوب حمدالله مستوفی http://kateban.com/post/3806 fa ]]> kateban.com «تَخته‌سیاه» دَر هَفت‌ پیکر؟ http://kateban.com/post/3805 fa ]]> kateban.com «سَرانِ فِت۟نه»! http://kateban.com/post/3802 fa ]]> kateban.com سَعدی براستی «شیرازی» است! http://kateban.com/post/3800 fa ]]> kateban.com ترجمه نگاشت 2 http://kateban.com/post/3799 fa ]]> kateban.com دکتر پولاک طبیب مخصوص ناصرالدین شاه و معلم دارالفنون http://kateban.com/post/3798 fa دکتر پولاک : ....در کتاب حاضر کوشش کرده ام از اخلاق و رفتار، آداب و طرز زندگی یکی از جالب توجه ترین ملل عالم تصویری بدست بدهم. ملتی که افتخاراتش بیشتر زاده اعمال و اقداماتی است که در گذشته های دور انجام گرفته است ولی هنوز گرفتار عوارض کهولت نشده بلکه کاملا لياقت آن را دارد که باز در تاریخ فرهنگ و جهان آینده سهم بسزائی بعهده بگیرد. .... ]]> kateban.com تاثیرات جریان‌های سیاسی بر نشر کتاب http://kateban.com/post/3797 fa این روزها بازار کتاب روز به روز نحیف‌تر و کم‌رمق‌تر می‌شود و به نظر می‌رسد برای هیچ کس حتی اهالی کتاب هم مهم نیست کاغذی که قبل از دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بندی ۱۵ هزار تومان بود و یا اصلا چرا اینقدر دور می‌رویم سال گذشته همین موقع بندی ۸۰ هزار تومان بوده است و حالا ناشر طفلک باید بندی ۲۴۰ هزار تومان بخرد. در اثنای بررسی کتابهای چاپی دوره قاجار به یادداشتی در اول یک کتاب چاپی برخورد نمودم که جالب توجه است. اهمیتش از این حیث است که چقدر فرهنگ و صد البته کتاب بیچاره است که در دوره‌های مختلف همیشه تحت سیطره سیاست بوده است. چقدر بد است که تاثیرات جریانات سیاسی و حتی اقتصادی بر کتاب در دوره‌های مختلف تا کنون به صورت جدی بررسی نشده است. هرچند جسته و گریخته مقالات و یادداشت‌های نگاشته شده اما به نظرم این خودش موضوع چندین کتاب و پایان‌نامه در سطح دکتری است. ]]> kateban.com سندی از ورود نیروهای روس به ایران در وقایع مشروطه http://kateban.com/post/3796 fa گرجی ها و ارامنه که در اردوی ملی سرحد بودند، متفقا به زبان روسی صدا کشیده اند که ایران نمی رود ]]> kateban.com برگردانی آزاد و آهنگین از سورۀ مدّثّر به فارسی http://kateban.com/post/3795 fa این متن تنها آفرینشی آزاد بر اساس آیات قرآن است و مانند هر ترجمۀ دیگر، هیچ ادعای مطابقت تام با متن قرآنی را ندارد. در این بازآفرینی فارسی، هم به معنا و هم ــ بیش از آن ــ به وزن توجه داشته‌ام، چه گمان می‌کنم بخش زیادی از بار معنایی در سوره‌های مکی، بر دوش وزن واژه‌ها و جمله‌ها نهاده شده است. سورۀ مدثر ]]> kateban.com دیوان دولتشاه http://kateban.com/post/3794 fa محمد علی میرزا دولتشاه در کنار فعالیتهای مربوط به حکمرانی، به سرودن شعر نیز اشتغال داشته است.چنانچه دیوانی از او باقی مانده که ظاهرا خلق آن را در زمان حکومتش در کرمانشاه یعنی در طول ۱۷ سال انجام داده است. این دیوان در سال 1394 به همت دکتر طهماسب دولتشاهی از اخلاف دولتشاه به زیور طبع آراسته شده است. ]]> kateban.com اسامی اولاد و نوه های ناصرالدین شاه در سال 1298 ه.ق. http://kateban.com/post/3793 fa سندی با دستخط، تومان آغا فخرالدوله، دختر ناصرالدین شاه و درج اسامی اولاد و نوه های ناصرالدین شاه در سال 1298 ه.ق. ]]> kateban.com برگردانی آزاد و آهنگین از سورۀ نبأ به فارسی http://kateban.com/post/3792 fa این متن تنها آفرینشی آزاد بر اساس آیات قرآن است و مانند هر ترجمۀ دیگر، هیچ ادعای مطابقت تام با متن قرآنی را ندارد. در این بازآفرینی فارسی، هم به معنا و هم ــ بیش از آن ــ به وزن توجه داشته‌ام، چه گمان می‌کنم بخش زیادی از بار معنایی در سوره‌های مکی، بر دوش وزن واژه‌ها و جمله‌ها نهاده شده است. ]]> kateban.com محمد علی میرزا دولتشاه پسر بزرگ و ارشد فتحعلی شاه قاجار http://kateban.com/post/3791 fa وی به حکم قانون ارشدیت، ولایتعهدی را حق مسلم خود می دانست، ]]> kateban.com شاهدی درون متنی بر ردّ انتساب کتاب المزار شیخ مفید به وی http://kateban.com/post/3790 fa ]]> kateban.com اخلاق ناصری و دو ترجمۀ تازیِ کهن و معاصر آن http://kateban.com/post/3789 fa ]]> kateban.com آیا نسخه‌ای از تفسیر زرکشی در کتابخانۀ دانشگاه ییل است؟ http://kateban.com/post/3787 fa ]]> kateban.com آقامحمدخان قاجار از تولد تا قتل http://kateban.com/post/3788 fa ...دشت تنها پناه آقامحمدخان پس از قتل پدرش بود. او در این منطقه امن می توانست زمینه را برای استمرار راه پدر فراهم سازد. در طول پنج سالی که آقامحمدخان در دشت پناه گرفته بود،....دامنه حکومت خویش را بر تهران و عراق عجم و اصفهان و آذربایجان نیز بسط داد و آماده شد تا فارس آخرین پایگاه قدرت زندیه را نیز از آنان گرفته و فرمانروای علی الاطلاق غالب مناطق ایران شود. ]]> kateban.com محرم 1289 ه. ق ،به روایت ناصرالدین شاه http://kateban.com/post/3786 fa دو شب هم زن شهری آمدند پائین توی تکیه نشستند،مرد هم زیاد بود،پیشخدمتها هم هر شب بودند. بعد از دو شب آمدن زن موقوف شد. همان مردها و صاحب منصبها و غیره می آمدند. صدر اعظم هم هر شب بود، تعزیه های خوب در می آوردند، روضه خوان ها هم عوض روز قبل از تعزیه می خواندند. ]]> kateban.com ترجمه نگاشت 1 http://kateban.com/post/3785 fa ]]> kateban.com قافله زوّار ایرانی در عصر ناصری( از نگاه جرج.ن.کرزن، خبرنگار روزنامه تایمز) http://kateban.com/post/3784 fa توانگران بر اسب سوار بودند و گاهی ضمن سواری قلیان می کشیدند بعضی ها سوار شتر بودند........طبقه فقیر گاهی سوار الاغ می شوند، ولی غالبا پیاده راه می پیمودند ]]> kateban.com نگاهی کوتاه به عهدنامه ایران و عثمانی(1238 ه.ق ) http://kateban.com/post/3783 fa این یادداشت، در باره عهدنامه ای است که بین ایران و عثمانی، بعد از جنگی که در فاصله سال های « 1236- 38ه.ق» بین دوکشور رخ داد، انعقاد یافته است.جنگ ایران و عثمانی نتیجه مستقیم و منطقی عهدنامه گلستان است. سرشکستگی جنگ با روسها دامنگیر ایرانیان و شخص عباس میرزا شد موجب گردید تا برای ترمیم داغ شکست از روسیه، به جنگ دیگری تن دردهد. روسها نیز که ایران را پس از یازده سال دفاع در مقابل تجاوزاتشان دشمن پرزوری می پنداشتند، میل داشتند این کشور را در جای دیگری درگیر سازند تا هم انرژی و قدرت نظامیش فرسوده شود،وهم عقده هایش فروکش کند. دیپلمات های روسی به عباس میرزا وعده دادند که وی هر وسعتی از خاک عثمانی را اشغال کند آن را جزء قلمرو او بشناسند. تحریکات روسها در طبیعت جاه طلب عباس میرزا اثر کرد و ندانم کاری های دولتمردان دو کشور مسلمان هم مزید بر علت شد. ]]> kateban.com مَدّاح‌مِحوَری http://kateban.com/post/3782 fa ]]> kateban.com عاشورا و أُسطوره http://kateban.com/post/3781 fa ]]> kateban.com «کَربَلائی» و کاربُردِ تازه‌اش http://kateban.com/post/3780 fa ]]> kateban.com آگاهی‌های دیگری درباره ملوک علوی ری در دوره ایلخانی http://kateban.com/post/3779 fa ]]> kateban.com قانون : اولین مطلب در اولین شماره روزنامه قانون http://kateban.com/post/3775 fa اشكال مطلب بهیچوجه،در انتخاب قوانین نیست . اصل مسئله در اینست که قوانین خوب خواه آسمانی خواه عقلی از هرکجا که انتخاب و بهر زبان که چاب نمائیم و کتابخانه های خود را هرقدر از این قوانین پر بکنیم محال است که خود بخود مجری بشوند . پس اگر قانون میخواهیم قبل از اقدام بكار باید از عقل و همت خود بپرسیم که بعد از انتخاب قانون چه باید کرد که آن قانون مجری بشود. ]]> kateban.com قرآن«خراسان دختر نیشابور» با ترجمۀ فارسی از قرن پنجم هجری (بخش دوم: بررسی نسخۀ 2002 در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی) http://kateban.com/post/3778 fa ]]> kateban.com مصاحبه با جناب آقای دکتر یوپ لامیر (Joep Lameer) http://kateban.com/post/3777 fa ]]> kateban.com رسم کلمۀ جنّة به صورت جانة در مصاحف حجازی قدیم http://kateban.com/post/3776 fa ]]> kateban.com سالشمار علمای خوزستان (قرن دهم تا چهاردهم) نسخه اول بر اساس کتاب «وفیات الاعلام» نوشته علامه سید محمد صادق بحرالعلوم http://kateban.com/post/3774 fa ]]> kateban.com فرخی یزدی ، شاعر لب دوخته http://kateban.com/post/3773 fa به مناسبت 24 مهر سالروز شهادت شاعر: هنگامی که من به دنیا آمدم ، ناصرالدین شاه بر ایران حکومت می کرد. البته در این کار، دست تنها نبود. ۸۵ زن و معشوقه با صدها مادر زن و پدر زن ، به اضافهى مقدار زیادی پسر و دختر و نوه و نتیجه، او را دوره کرده بودند. اینان ، ایران را مثل گوشت قربانی ، بین خود تقسیم کرده بودند. هر کدام گوشه ای از مملکت ، مانند زالو ، به تن مردم بیچاره چسبیده بودند و خون آنها را می مکیدند. ]]> kateban.com صدور پروانه پزشکی در عصر ناصری http://kateban.com/post/3772 fa در تهران و دیگر شهر های ایران، کسانی که نه دین و نه وجدان دارند وقتی چیزهایی را در مورد گیاهان دارویی و اسامی چند بیماری یاد می گیرند، آغاز به مداوای مردم می کنند، و از این طریق مردم را می کشند. ]]> kateban.com ژول ریشار فرانسوی از اولین معلمهای دارالفنون http://kateban.com/post/3771 fa بنا براین موسیو ریشار در دارالترجمه به ترجمه می پرداخت و در دارالفنون تدریس می کرد.در ترجمه گاهی ویراستاری (تحریر و تهذیب ) انجام می شد،مثلا دوستعلی خان معیرالممالک تاریخ نیکولا را که ژول ریشار به فارسی ترجمه کرده بود، منقح و تصحیح کرده است . ]]> kateban.com ذکر جمیل مرحوم سید رضا سادات اخوی و برگی دیگر از زندگی و افتخارات علامه امینی http://kateban.com/post/3770 fa ]]> kateban.com تجربه نگاشت: یادداشتهایی در باب نگارش، ترجمه، پژوهش و ویرایش (10) http://kateban.com/post/3769 fa ]]> kateban.com نقدی بر گفتاری از آقای دکتر سروش درباره نظریه رؤیای رسولانه http://kateban.com/post/3767 fa ]]> kateban.com نقد کوتاهی بر نظریه رؤیای رسولانه http://kateban.com/post/3766 fa ]]> kateban.com اجازات حدیثی در چه صورت اهمیت دارد؟ http://kateban.com/post/3765 fa ]]> kateban.com باز هم درباره داستان غریب کتاب اندیشه اصلاح دین در ایران http://kateban.com/post/3764 fa ]]> kateban.com تحریر العقلای شیخ هادی نجم آبادی http://kateban.com/post/3763 fa ]]> kateban.com دانشنامه نویسی http://kateban.com/post/3762 fa ]]> kateban.com قرائت کتاب های فقهی نزد استادان http://kateban.com/post/3761 fa ]]> kateban.com سلطنت طلبی و تاریخنگاری http://kateban.com/post/3759 fa ]]> kateban.com قصص العلمای تنکابنی، کتابی شایسته پژوهشی جدی http://kateban.com/post/3758 fa ]]> kateban.com مفاتیح الشرایع فیض، اثری کم نظیر در فقه شیعی http://kateban.com/post/3757 fa ]]> kateban.com روایات در طعن فلاسفه و اهل عرفان (۳) http://kateban.com/post/3756 fa ]]> kateban.com روایتی دیگر در رد بر فلسفه (۲) http://kateban.com/post/3755 fa ]]> kateban.com روایاتی مجعول در رد بر فلسفه (۱) http://kateban.com/post/3754 fa ]]> kateban.com ردیه های متکلمان شیعی بر فلاسفه http://kateban.com/post/3753 fa ]]> kateban.com تاریخ علم در اسلام http://kateban.com/post/3752 fa ]]> kateban.com بیاییم به نسل مطهری ها و علامه طباطبایی ها و مجتبی مینوی ها و عباس زریاب ها و ... بازگردیم http://kateban.com/post/3751 fa ]]> kateban.com اخباری گری http://kateban.com/post/3750 fa ]]> kateban.com نقد نواندیشی دینی http://kateban.com/post/3749 fa ]]> kateban.com