حلقه کاتبان kateban.com kateban.com سالشمار علمای خوزستان (قرن دهم تا چهاردهم) نسخه اول بر اساس کتاب «وفیات الاعلام» نوشته علامه سید محمد صادق بحرالعلوم http://kateban.com/post/3774 fa ]]> kateban.com فرخی یزدی ، شاعر لب دوخته http://kateban.com/post/3773 fa به مناسبت 24 مهر سالروز شهادت شاعر: هنگامی که من به دنیا آمدم ، ناصرالدین شاه بر ایران حکومت می کرد. البته در این کار، دست تنها نبود. ۸۵ زن و معشوقه با صدها مادر زن و پدر زن ، به اضافهى مقدار زیادی پسر و دختر و نوه و نتیجه، او را دوره کرده بودند. اینان ، ایران را مثل گوشت قربانی ، بین خود تقسیم کرده بودند. هر کدام گوشه ای از مملکت ، مانند زالو ، به تن مردم بیچاره چسبیده بودند و خون آنها را می مکیدند. ]]> kateban.com صدور پروانه پزشکی در عصر ناصری http://kateban.com/post/3772 fa در تهران و دیگر شهر های ایران، کسانی که نه دین و نه وجدان دارند وقتی چیزهایی را در مورد گیاهان دارویی و اسامی چند بیماری یاد می گیرند، آغاز به مداوای مردم می کنند، و از این طریق مردم را می کشند. ]]> kateban.com ژول ریشار فرانسوی از اولین معلمهای دارالفنون http://kateban.com/post/3771 fa بنا براین موسیو ریشار در دارالترجمه به ترجمه می پرداخت و در دارالفنون تدریس می کرد.در ترجمه گاهی ویراستاری (تحریر و تهذیب ) انجام می شد،مثلا دوستعلی خان معیرالممالک تاریخ نیکولا را که ژول ریشار به فارسی ترجمه کرده بود، منقح و تصحیح کرده است . ]]> kateban.com ذکر جمیل مرحوم سید رضا سادات اخوی و برگی دیگر از زندگی و افتخارات علامه امینی http://kateban.com/post/3770 fa ]]> kateban.com تجربه نگاشت: یادداشتهایی در باب نگارش، ترجمه، پژوهش و ویرایش (10) http://kateban.com/post/3769 fa ]]> kateban.com نقدی بر گفتاری از آقای دکتر سروش درباره نظریه رؤیای رسولانه http://kateban.com/post/3767 fa ]]> kateban.com نقد کوتاهی بر نظریه رؤیای رسولانه http://kateban.com/post/3766 fa ]]> kateban.com اجازات حدیثی در چه صورت اهمیت دارد؟ http://kateban.com/post/3765 fa ]]> kateban.com باز هم درباره داستان غریب کتاب اندیشه اصلاح دین در ایران http://kateban.com/post/3764 fa ]]> kateban.com تحریر العقلای شیخ هادی نجم آبادی http://kateban.com/post/3763 fa ]]> kateban.com دانشنامه نویسی http://kateban.com/post/3762 fa ]]> kateban.com قرائت کتاب های فقهی نزد استادان http://kateban.com/post/3761 fa ]]> kateban.com سلطنت طلبی و تاریخنگاری http://kateban.com/post/3759 fa ]]> kateban.com قصص العلمای تنکابنی، کتابی شایسته پژوهشی جدی http://kateban.com/post/3758 fa ]]> kateban.com مفاتیح الشرایع فیض، اثری کم نظیر در فقه شیعی http://kateban.com/post/3757 fa ]]> kateban.com روایات در طعن فلاسفه و اهل عرفان (۳) http://kateban.com/post/3756 fa ]]> kateban.com روایتی دیگر در رد بر فلسفه (۲) http://kateban.com/post/3755 fa ]]> kateban.com روایاتی مجعول در رد بر فلسفه (۱) http://kateban.com/post/3754 fa ]]> kateban.com ردیه های متکلمان شیعی بر فلاسفه http://kateban.com/post/3753 fa ]]> kateban.com تاریخ علم در اسلام http://kateban.com/post/3752 fa ]]> kateban.com بیاییم به نسل مطهری ها و علامه طباطبایی ها و مجتبی مینوی ها و عباس زریاب ها و ... بازگردیم http://kateban.com/post/3751 fa ]]> kateban.com اخباری گری http://kateban.com/post/3750 fa ]]> kateban.com نقد نواندیشی دینی http://kateban.com/post/3749 fa ]]> kateban.com اشتباه آقای جواد طباطبایی در فهم یک عبارت ساده عربی http://kateban.com/post/3748 fa ]]> kateban.com از ایرانیکا تا اسلامیکا http://kateban.com/post/3747 fa ]]> kateban.com سخنی با نمایندگان نو اندیشی دینی معاصر http://kateban.com/post/3746 fa ]]> kateban.com درباره نوشته ای از آقای رسول جعفريان درباره تاريخ علم در اسلام و ايران http://kateban.com/post/3745 fa ]]> kateban.com شرح حال خودنوشت علامه قزوینی http://kateban.com/post/3744 fa ]]> kateban.com ماهیت فرهنگی یمن و عربستان سعودی http://kateban.com/post/3743 fa ]]> kateban.com بحث تحریف در قرآن http://kateban.com/post/3742 fa ]]> kateban.com آقا بزرگ طهرانی http://kateban.com/post/3741 fa ]]> kateban.com اصطلاح نادرست شیعی گری http://kateban.com/post/3740 fa ]]> kateban.com باز درباره بحث عدم تحریف قرآن (۲) http://kateban.com/post/3739 fa ]]> kateban.com توضیحی درباره یادداشت من درباره سلفی گری و یمن http://kateban.com/post/3738 fa ]]> kateban.com دو نکته درباره متن زیارت عاشوراء http://kateban.com/post/3737 fa ]]> kateban.com یک نکته 2 http://kateban.com/post/3736 fa ]]> kateban.com یک نکته http://kateban.com/post/3735 fa ]]> kateban.com خلط علت و دلیل در گفتار آقای دکتر سروش در خصوص تحلیل عاشورا http://kateban.com/post/3734 fa ]]> kateban.com خبر و دروغ و شایعه http://kateban.com/post/3733 fa ]]> kateban.com کتاب های انتقادی درباره اسلام و تشیع و ... http://kateban.com/post/3732 fa ]]> kateban.com وهابیت http://kateban.com/post/3731 fa ]]> kateban.com کارشناسی از دانشگاه تا رسانه های سیاسی زده http://kateban.com/post/3730 fa ]]> kateban.com کشور پادشاهی سعودی و پمپاژ نفرت پراکنی مذهبی http://kateban.com/post/3729 fa ]]> kateban.com محسنی که می‌شناختم http://kateban.com/post/3768 fa ]]> kateban.com تجربه نگاشت: یادداشتهایی در باب نگارش، ترجمه، پژوهش و ویرایش (9) http://kateban.com/post/3728 fa ]]> kateban.com مَنِش و مَقامِ عِلمیِ تَقیٖ‌زاده به رِوایَتِ دکتر صَدیقی http://kateban.com/post/3727 fa ]]> kateban.com قاجارها از چه نژادی بودند http://kateban.com/post/3726 fa قاجارها از نژاد مغول نیستند و مغولان آنها را بایران نیاورده ند ،بلکه نزدیک دویست سال پس از آمدن مغول از شام به ایران آمده اند ]]> kateban.com انتشار نخستین اثر از آثار منتخب انتشارات بریل: «الأخلاق النصیریّة فی تعریب الأخلاق الناصریّة» برگردانِ رکن‌الدین جرجانی http://kateban.com/post/3725 fa ]]> kateban.com کتابفروشی‌های استانبول -۳ (مفیستو) http://kateban.com/post/3724 fa ]]> kateban.com پیشنهاد برگزاری همایش بزرگداشت علامه سید عبدالرزاق مقرم در آستانۀ پنجاهمین سالگرد رحلتش http://kateban.com/post/3723 fa ]]> kateban.com اَز ماست که بَر ماست! http://kateban.com/post/3722 fa ]]> kateban.com این عکس حاجی کاظم ملك التجار رئيس شرکت عمومی است http://kateban.com/post/3721 fa این عکس حاجی کاظم ملك التجار رئيس شرکت عمومی است. چون پولهای شرکت را خورد و شرکت منحل گردید بستانکاران او را باین شکل در آوردند ... با اینکه مردی با هوش - زیرك - خوش بیان و نبسةً با سوادی بود مردم بواسطة تقلباتی که در کارها از قبیل کاغذ سازی و جعل اسناد و غیره از او دیده بودند او را خیلی متقلب و بی اعتبار می‌دانستند... ]]> kateban.com یک روز عاشورا به روایت ناصرالدین شاه http://kateban.com/post/3720 fa .....ساعت پنج و نیم به غروب مانده آمدیم تکیه، تعزیۀ امروز هم معلوم است، شهادت امام است. روضه خوانها سادات و غیر سادات، آقا سید ابو طالب اینها می‌آیند توی تکیه و شوری می‌اندازند. سیدها آمدند، شوری انداختند، گریۀ خوبی شد.... ]]> kateban.com پیشینه تاریخی برگزاری مراسم روز عاشورا در جوامع شیعی http://kateban.com/post/3719 fa ]]> kateban.com انتشار پنجمین اثر از مجموعۀ «مطالعات ایرانی _ اسلامی»: روزنامۀ عاشورا http://kateban.com/post/3718 fa ]]> kateban.com کتابفروشی‌های استانبول -۲ (بازار صحافها) http://kateban.com/post/3717 fa بازار صحافها در یکی از قدیمی‌ترین مناطق استانبول و پشت مسجد سلطان بایزید دوم قرار گرفته که از جمله قدیمی‌ترین راسته‌های کتاب در جهان اسلام محسوب می‌گردد و در حال حاضر بازاری فعال و پویا برای فروش کتاب در این شهر محسوب می‌گردد. ]]> kateban.com کتابفروشی‌های استانبول -۱ (کافه کتاب ترک و آلمان) http://kateban.com/post/3716 fa این یادداشت مقدمه‌ای برای یک سلسله یادداشت در معرفی کتابفروشی‌های قدیمی، خوب و مهم استانبول و همچنین راسته‌ها و پاتوق‌های کتاب در این شهر می‌باشد. ]]> kateban.com انتشار چهارمین اثر از مجموعه «مطالعات ایرانی ـــــــ اسلامی»: الأخلاق النصیریّة فی تعریب الأخلاق الناصریّة http://kateban.com/post/3715 fa ]]> kateban.com تجربه نگاشت: یادداشتهایی در باب نگارش، ترجمه، پژوهش و ویرایش (8) http://kateban.com/post/3714 fa ]]> kateban.com صورَت۟‌پرستیِ دینی! http://kateban.com/post/3713 fa ]]> kateban.com تَجدیدِ مَطلَعِ غَم! http://kateban.com/post/3712 fa ]]> kateban.com تجربه نگاشت: یادداشتهایی در باب نگارش، ترجمه، پژوهش و ویرایش (7) http://kateban.com/post/3711 fa ]]> kateban.com دستور بریدن گوش و هزار ضربه چوب برای هفت سواره نظام متخطی از طرف ناصرالدین شاه. http://kateban.com/post/3710 fa در ورود اردو گفتند سواره نظام و آدمهای مصطفی قلی خان در سر چادر با هم نزاع کرده اند،آدمهای مصطفی قلی خان زخمدار شده اند، از غدّاره . آقا دائی را فرستادم،طرفین را گرفته آوردند. ]]> kateban.com کتابفروشی‌های کاشان (۱) http://kateban.com/post/3709 fa ]]> kateban.com گزارش ملا یعقوب صرفی از رویداد مباهله http://kateban.com/post/3708 fa ]]> kateban.com رساله‌های فقهی در احکام ساخت و ساز دیر و کلیسا در دیار مسلمین http://kateban.com/post/3707 fa ]]> kateban.com کهنترین واکنش به فخر الدین رازی؟ بررسی کوتاهی درباره کتاب مشکوة الیقین فی اصول الدین http://kateban.com/post/3706 fa ]]> kateban.com تجربه نگاشت: یادداشتهایی در باب نگارش، ترجمه، پژوهش و ویرایش (6) http://kateban.com/post/3705 fa ]]> kateban.com گزارش وضعیت مدرسه نظامی ناصری به ناصرالدین شاه http://kateban.com/post/3704 fa جمیع شاگردان حاضر شده مشغول مشق توپ و تفنگ و ژیمناستیک می شوند و شاگردان مرتبه اول پیاده نظام چندی است که به معلمی فوج تنکابن اشتغال دارند و بعد از مشق هریک به اطاق های خود رفته مشغول درس های مخصوص بخود میگردند ]]> kateban.com تجربه نگاشت: یادداشتهایی در باب نگارش، ترجمه، پژوهش و ویرایش (5) http://kateban.com/post/3703 fa ]]> kateban.com برگی از ادبیات غدیر: غدیریه ملا یعقوب صرفی (صوفی سنی هندی) به سال 1303 قمری http://kateban.com/post/3702 fa ]]> kateban.com تجربه نگاشت: یادداشتهایی در باب نگارش، ترجمه، پژوهش و ویرایش (4) http://kateban.com/post/3701 fa ]]> kateban.com تجربه نگاشت: یادداشتهایی در باب نگارش، ترجمه، پژوهش و ویرایش (3) http://kateban.com/post/3700 fa ]]> kateban.com «حَلّاج» دَر «شاهنامه»؟! http://kateban.com/post/3699 fa ]]> kateban.com تجربه نگاشت: یادداشت‌هایی در باب نگارش، ترجمه، پژوهش و ویرایش (2) http://kateban.com/post/3698 fa ]]> kateban.com نقد يک مطلب از آقای کديور http://kateban.com/post/3697 fa ]]> kateban.com یک برداشت غلط در شیعه شناسی http://kateban.com/post/3696 fa ]]> kateban.com پیشنهادات ۲ http://kateban.com/post/3695 fa ]]> kateban.com پیشنهادات ۳ http://kateban.com/post/3694 fa ]]> kateban.com پیشنهادات ۴ http://kateban.com/post/3693 fa ]]> kateban.com پیشنهادات ۵ http://kateban.com/post/3692 fa ]]> kateban.com پیشنهادات ۶ http://kateban.com/post/3691 fa ]]> kateban.com پیشنهادات ۷ http://kateban.com/post/3690 fa ]]> kateban.com ضرورت انتشار آثار مرحوم سید محمد حسین شهرستانی http://kateban.com/post/3689 fa ]]> kateban.com آقا حسین خوانساری و محقق سبزواری http://kateban.com/post/3688 fa ]]> kateban.com پیشنهادات ۸ http://kateban.com/post/3687 fa ]]> kateban.com پیشنهادات ۹ http://kateban.com/post/3686 fa ]]> kateban.com اندر خبر و دروغ و شایعه http://kateban.com/post/3685 fa ]]> kateban.com تحریف شخصیت مرحوم شیخ هادی نجم آبادی در کتاب مقداد نبوی رضوی http://kateban.com/post/3684 fa ]]> kateban.com نقد حدیث و دلواپسان http://kateban.com/post/3683 fa ]]> kateban.com تحلیل متن -سند ـ نسخه محور به جای طریقه فهرستی http://kateban.com/post/3682 fa ]]> kateban.com نظریه امامت شریف مرتضی و شیخ طوسی و ردیه های اهل سنت http://kateban.com/post/3681 fa ]]> kateban.com جمال الدین اسدآبادی، استاد فلسفه ابن سینا و حکمت اشراق http://kateban.com/post/3680 fa ]]> kateban.com پیشنهادی برای نوشتن و انتشار در مجلات علمی ـ پژوهشی http://kateban.com/post/3679 fa ]]> kateban.com کلام قبل از خواجه و احیای آن http://kateban.com/post/3678 fa ]]> kateban.com مکتب تفکیک و تاریخنگاری برای فلسفه و کلام http://kateban.com/post/3677 fa ]]> kateban.com اصفهان نصف جهان http://kateban.com/post/3676 fa ]]> kateban.com دو معنای تعلیقه و شرح نویسی در فرهنگ و ادبیات اسلامی http://kateban.com/post/3675 fa ]]> kateban.com مجالس مذاکره علم http://kateban.com/post/3674 fa ]]> kateban.com