حلقه کاتبان kateban.com kateban.com اقتراح برای انتقاد https://www.kateban.com/post/5236 fa ]]> kateban.com تعارض‌های پا در هوا https://www.kateban.com/post/5235 fa ]]> kateban.com درباره تاريخ علم اصول فقه https://www.kateban.com/post/5234 fa ]]> kateban.com برگردان فارسی از کتاب متن و تفسیر، تألیف دکتر حسین مدرسی طباطبایی https://www.kateban.com/post/5233 fa ]]> kateban.com مشکاة المصابیح https://www.kateban.com/post/5232 fa ]]> kateban.com سيد جواد طباطبایی و حاشيه ای کوتاه بر چند سطری از او https://www.kateban.com/post/5231 fa ]]> kateban.com قحطی سال 1288 ه.ق به روایت ناصرالدین شاه قاجار. https://www.kateban.com/post/5230 fa در زمستان سال ۱۲۸۸ قیمت نان به یک من پنج قران که پانزده شانزده برابر قیمت عادی آن بود رسید ،به طوری که بالاجبار و شاید برای اولین بار پای آرد روسی به ایران باز شد....خبر رسید که شهر برهم خورده، دکاکین و غیره بسته شد، مردم ازدحامی دادند.....چند روزی گذشت شهر به همان اغتشاش باقی بود، یعنی نان پیدا نمی شد و بد وگران بود.....لحمدلِله تعالی بعد از این قراردادها، روز بروز انتظام شهر و نان بهتر شد و مردم آسوده شدند..... ]]> kateban.com دعوت از آقای محسن کديور https://www.kateban.com/post/5229 fa ]]> kateban.com از عجايب نوانديشی دينی ما https://www.kateban.com/post/5228 fa ]]> kateban.com قرآن، کلام خدا و يا کلام غير خدا؟ (ديدگاه يک عالم اباضی مذهب در حدود هزار و سیصد سال پيش) https://www.kateban.com/post/5227 fa ]]> kateban.com آثار عبد الله بن يزيد فزاری و پندارهای تجديد نظر طلبان که فرو ريخت https://www.kateban.com/post/5226 fa ]]> kateban.com الرد علی المجسمة و هشام بن الحکم https://www.kateban.com/post/5225 fa ]]> kateban.com توصيف فزاري از شيعيان سده دوم قمری و باورهايشان نسبت به امامت https://www.kateban.com/post/5224 fa ]]> kateban.com کتاب های فزاري و تصوير جامعه آرمانی خوارج؛ همراه نکته ای درباره معنای اصلی تقيه https://www.kateban.com/post/5223 fa ]]> kateban.com تاريخچه اجرای احکام شرعی در تاريخ تمدن اسلامی (معرفی منابع) https://www.kateban.com/post/5222 fa ]]> kateban.com ميراث اباضيه به چه کار پژوهش های اسلامشناسی می آيد؟ https://www.kateban.com/post/5221 fa ]]> kateban.com تصویر قاتل انقلابی میرزا علی اصغر امین السلطان https://www.kateban.com/post/5220 fa تصویر مربوط به پست کابینه دوم مشروطیت بالای تصویر نوشته شده است: عباس آقا صراف آذربایجانی ، قاتل حاجی میرزا علی اصغر خان صدر اعظم[اتابک، امین السلطان به تاریخ ] دوشنبه 21 رجب 1325. ]]> kateban.com کابینه چهارم مشروطیت (50 روز ). https://www.kateban.com/post/5219 fa .....دشمنان مشروطه را در نقاط مختلف مملکت تشویق نمودند که نظم و امنیت را مختل سازند، بمأمورین انتظامی دستور داده بودند که در انجام وظائف خود سهل انگاری نمایند تا نظم و امنیت مختل گردد و قِصَّ علی هذا. خلاصه مستبدین اجتماعاتی بر علیه مشروطه خواهان تشکیل داده بودند... ]]> kateban.com مفید نیشابوری، الشیخ الحافظ https://www.kateban.com/post/5218 fa ]]> kateban.com شرح احوال و آثار ابواسحاق بن نظام بن منصور شیرازی واعظ (متوفی 876) https://www.kateban.com/post/5217 fa ابواسحاق بن نظام بن منصور شیرازی واعظ یکی از صوفیان و واعظان قرن نهم هجری است. از زندگی و آثار او آگاهی‌های چندانی در دست نیست. راقم سطور سال‌ها پیش رساله‌ای کوتاه از او با عنوان «بیان الفرق بین الإلحاد و الزندقة و التعطیل و بین دقائق التوحید» تصحیح و منتشر کرده بود (نشریۀ جاویدان خرد، شمارۀ 10، بهار 1388)، بدون این که بتواند اطلاعات چندان دقیقی از او به دست بدهد. این رساله به خط نویسنده است و در مجموعه‌ای خطی متعلق به کتابخانۀ فاضل خوانساری در خوانسار واقع شده است. اخیراً بر اساس برخی تراجم و نسخه‌های خطی آگاهی‌های بیشتری از او به دست آورده‌ام و در این یادداشت آن‌ها را تقدیم می‌کنم. ]]> kateban.com یافتن یا نیافتن، مسأله این است. [بررسی موتورهای جستجو در پایگاه های اینترنتی نسخه‌های خطی فارسی -عربی] (بخش سوم) https://www.kateban.com/post/5216 fa ]]> kateban.com یافتن یا نیافتن، مسأله این است. [بررسی موتورهای جستجو در پایگاه های اینترنتی نسخه‌های خطی فارسی -عربی] (بخش دوم) https://www.kateban.com/post/5215 fa ]]> kateban.com یافتن یا نیافتن، مسأله این است. [بررسی موتورهای جستجو در پایگاه های اینترنتی نسخه‌های خطی فارسی -عربی] (بخش نخست) https://www.kateban.com/post/5214 fa ]]> kateban.com یک اثر پیشا اسلامی در مسجدالحرام https://www.kateban.com/post/5213 fa ]]> kateban.com کابینه سوم مشروطه(34 روز) https://www.kateban.com/post/5212 fa .....در اینجا برای نخستین بار آقای تقی زاده صحبت پروگرام و دولت را در میان آورد و از دولت پروگرام و نقشه کار خواست . سعد الدوله ( وزیر خارجه ) جواب داد. «ما چون دیشب، انتخاب شديم فرصت نشد که پروگرام روی کاغذ بیاید، البته پروگرام خودمان را نوشته و به مجلس خواهیم آورد.» ]]> kateban.com کابینه دوم مشروطه یا کابینه اتا بك (چهار ماه) https://www.kateban.com/post/5211 fa ....اتابك پس از ورود به تهران با زبان چرب و نرم خود را طرفدار مشروطه و حکومت ملی خواند و با زیرکی و تدبیر تا حدی زمینه را برای روی کار آمدن خود مهیا کرد....اتابك با مرحوم بهبهانی به اتفاق از مجلس خارج شدند، بیرون مجلس ناگهان جوانی از جلو اتابك در آمد و با ششلولی که در دستش بود سه تیر پیاپی به¬ طرف او انداخت که هر سه کارگر آمد... ]]> kateban.com نخستین کابینه قانونی ایران بعد از مشروطه(چهل روز) https://www.kateban.com/post/5210 fa ....وکلا ابراز شادمانی نمودند و مردم تا حدی امیدوار شدند و تصور کردند از آن پس دولت و محمد علی شاه تصمیمات مجلس شورای ملی را محترم خواهند شمرد و با ملت در استوار ساختن بنیاد حکومت ملی همداستانی می¬نمایند ولی وقتی دیدند تغییری در رو ¬یه دولت و عمال حکومت حاصل نگردید وکلا بار دیگر در مجلس آغاز گله و شکوه نمودند..... ]]> kateban.com چگونگی ورود بوقلمون به سفرۀ اعیان در عصر ناصری : https://www.kateban.com/post/5209 fa ....رجال ایران از مشاهده این بوقلمون و خوردن گوشت خوشمزه آن که به بهترین وجهی درست شده بود فوق العاده لذت بردند و رئیس کل تشریفات اظهار داشت این خوراك بوقلمون، شایسته عرضه کردن به شاه است .... ]]> kateban.com توصيه ای به نوانديشان دينی: ضرورت پذيرش رويکرد پژوهش تاريخی در حوزه مباحث نوانديشی دينی https://www.kateban.com/post/5207 fa ]]> kateban.com «شرافت ادبی» و «سرقت بی‌ادبانه» https://www.kateban.com/post/5208 fa ]]> kateban.com گرانی ارزاق در آخرین سال سلطنت ناصرالدین شاه https://www.kateban.com/post/5206 fa ....دسته اسفناج دانه ای صد دینار است. کدو دانه ای دو هزار شده. تمام چیزها گران است جز مواجب نوکر. به هیچ کس ضرری نمی رسد جز نو کر..... ]]> kateban.com جزئیاتی از روز قتل ناصرالدین شاه به روایت عین السلطنه سالور https://www.kateban.com/post/5205 fa کفن و کافور و سایر چیزها حاضر نبود. عضدالملك فرستاد ا اسباب کفن و دفن خودش را محرمانه آوردند. .. طاقه شال حاضر نبود. سوزنی ترمه که در اطاق برلیان روي تشك شاه انداخته بود برداشته شکافتند و روی نعش انداختند، نایب السلطنه بعد از فوت شاه که مطلع شده بلادرنگ در اندرون خانه اش مخفی شده است. می¬گوید نخواهم آمد و به من دخلی ندارد. ،اصرارمی کنندبلکه بیاید و در وقت شستن و کفن کردن حاضر باشد نمی آید و به آدمش می¬گوید در را قفل کند. مردم امروز او را تف و لعنت می کردند ]]> kateban.com مرحوم دانش پژوه https://www.kateban.com/post/5204 fa ]]> kateban.com اعتبارسنجی اصالت و انتساب متون کهن https://www.kateban.com/post/5203 fa ]]> kateban.com سندی اصيل از يک فعال ضد اموی غير شيعی در نيمه سده اول قمری چه تصويری از معاويه و يزيد ارائه می دهد؟ https://www.kateban.com/post/5202 fa ]]> kateban.com مقدمۀ من در معرفی و تحلیل مصحف مشهد رضوی (نسخۀ عربی) https://www.kateban.com/post/5201 fa ]]> kateban.com روز عاشورای سال 1300 ه.ق. به روایت و دستخط ناصرالدین شاه قاجار https://www.kateban.com/post/5200 fa الان شبیه امام به وداع و دیدن امام زین العابدین بیمار رفته است. می¬خوانند و مردم از زن و مرد گریه می کنند، خیلی بلند و شور غریبی افتاده است. ]]> kateban.com روز اول ماه محرم 1300 ه.ق. به روایت و دستخط ناصرالدین شاه قاجار https://www.kateban.com/post/5199 fa ...عضدالملک، نایب ناظر و غیره ، میرزا باقر تعزیه چرخان همه ساله بودند. ملا حسین زینب خوان زینب شده بود. ملا ابوالقاسم کندی امام خوان شده است، پیغمبر شده بود همه ساله بود.میرزا غلام¬حسین بود، یزید که مرده است.برزوی شمر هست. جهانگیر بیچاره مرده است نیست.بچه های خوب داشتند. تعزیۀ وفات پیغمبر بود. اما در میان تعزیه شبیه مالک اشتر و مسلمان شدن او و جنگ او با مرتضی علی علیه¬السلام که گویا حدیث صحیح نباشد درآوردند.... ]]> kateban.com محرم سال 1289 به روایت ناصرالدین شاه https://www.kateban.com/post/5198 fa ...در دهه عاشورا همه روزه هوا صاف و بی‌باد بود، به هیچ وجه نقصی نداشت. روزهای اول الی سوم در حضور روضه می‌خواندند، مثل هر سال. اما در حیاط خزانه قدیم که یک طرفش را علاء الدوله تالار بزرگی با گوشواره‌ها و غیره ساخته است، ]]> kateban.com سخنی درباره دلالت حديث غدير (نقدی بر گفتاری کوتاه از آقای محسن کديور) https://www.kateban.com/post/5197 fa ]]> kateban.com براندازان و خواب های آشفته https://www.kateban.com/post/5196 fa ]]> kateban.com چند کلمه درباره مسئله اصالت متون ادعيه در ادبيات حديثی شيعه https://www.kateban.com/post/5195 fa ]]> kateban.com ایران از نگاه بانو ویتاسکویل وست نویسنده انگلیسی و همسر قونسول (1304 - 1305 ه.ش ) https://www.kateban.com/post/5194 fa .... در این مملکت اگر بخواهیم از خشم جاویدان برهیم باید تسلیم و رضا اختیار کنیم. آن گاه است که فارغ از پیشداوریهای اروپاییها می توانیم آزادانه اروپا را فراموش کرده و چیزهایی را که کاملا برای ما تازه است درک و هضم کنیم.... ]]> kateban.com ابن هيثم https://www.kateban.com/post/5192 fa ]]> kateban.com نظامی گنجوی و ارّان https://www.kateban.com/post/5191 fa ]]> kateban.com آرامش دوستدار (1) https://www.kateban.com/post/5190 fa ]]> kateban.com استاد سيد محمد حسين جلالی https://www.kateban.com/post/5189 fa ]]> kateban.com باز هم درباره مذهب فردوسی https://www.kateban.com/post/5188 fa ]]> kateban.com کتاب المنتخل و فردوسی https://www.kateban.com/post/5187 fa ]]> kateban.com فردوسی https://www.kateban.com/post/5186 fa ]]> kateban.com استاد علامه کرباسچيان https://www.kateban.com/post/5185 fa ]]> kateban.com کفاية الطالب https://www.kateban.com/post/5184 fa ]]> kateban.com مجموعه ای از روايت اهل بيت (ع) https://www.kateban.com/post/5183 fa ]]> kateban.com بازخوانی مهمترين گزارشگر تمدن اسلامی برای علاقمندان https://www.kateban.com/post/5182 fa ]]> kateban.com اشکال اصلی نظریه ایرانشهری https://www.kateban.com/post/5181 fa ]]> kateban.com تحليل تاريخی واقعه عاشورای حسينی در شش جلسه https://www.kateban.com/post/5180 fa ]]> kateban.com حول کتاب منسوب إلی الهاروني وليس له https://www.kateban.com/post/5179 fa ]]> kateban.com مقتل الحسين (ع) 3 https://www.kateban.com/post/5178 fa ]]> kateban.com مقتل الحسين (ع) 2 https://www.kateban.com/post/5177 fa ]]> kateban.com رسائل ابن العميد https://www.kateban.com/post/5176 fa ]]> kateban.com کتاب صفين نصر بن مزاحم https://www.kateban.com/post/5175 fa ]]> kateban.com درباره ابو العباس القلانسي https://www.kateban.com/post/5174 fa ]]> kateban.com گزارش قاضی ابن العربي، فقيه معروف مالکی معاصر خواجه نظام الملک از او https://www.kateban.com/post/5173 fa ]]> kateban.com قابوس بن وشمگير https://www.kateban.com/post/5172 fa ]]> kateban.com المعيار والموازنه اسکافي، سندی مهم برای عقايد شيعی از آغاز سده سوم قمری https://www.kateban.com/post/5171 fa ]]> kateban.com مقصد الراغب الطالب https://www.kateban.com/post/5170 fa ]]> kateban.com جابری و کوربن https://www.kateban.com/post/5169 fa ]]> kateban.com مملکت ایران و حدود آن https://www.kateban.com/post/5168 fa ]]> kateban.com روايت مسعودی، مؤرخ دانشمند اوائل سده چهارم قمری از ايرانشهر https://www.kateban.com/post/5167 fa ]]> kateban.com "وطلع منضود" در کلامی از جناب دکتر سروش https://www.kateban.com/post/5166 fa ]]> kateban.com هويت ملی، اهل سنت ايران و اهل بيت پيامبر https://www.kateban.com/post/5165 fa ]]> kateban.com مناسبت های ملی و دينی؛ پادزهر قطبی سازی های مجعول و مشکوک https://www.kateban.com/post/5164 fa ]]> kateban.com نوشته آقای ترکاشوند https://www.kateban.com/post/5163 fa ]]> kateban.com محقّقان و محقّق‌نمایان! https://www.kateban.com/post/5162 fa ]]> kateban.com رد روایت ساخت نخستین گنبد مشهد امام علی (ع) به دست هارون الرشید https://www.kateban.com/post/5161 fa چکیده: در شماری از متون قدیمی و جدید ادعا شده است که نخستین ساختمان حرم مطهر امام علی (ع)، گنبدی بود که به دستور هارون الرشید خلیفه عباسی روی قبر ایشان ساخته شد. در این مقاله ضمن ارائه پیشینه‌ای از این نگاشته‌ها، ادعای فوق با رویکرد انتقادی بررسی شده است و نشان می‌دهد که چنین روایتی اصالت و اعتبار تاریخی ندارد. افزون بر این از شواهد تاریخی کهن برمی‌آید که نخستین ساختمان حرم علوی، حدود یکصد سال پس از هارون، به دست داعیان علوی زیدی طبرستان ساخته شده است. کلیدواژه‌ها: نجف؛ امام علی (ع)؛ آستان علوی؛ هارون الرشید؛ تاریخ معماری ]]> kateban.com "قدیمین" و کتاب آقای مدرسی https://www.kateban.com/post/5160 fa ]]> kateban.com حدیث و پژوهش تاریخی https://www.kateban.com/post/5159 fa ]]> kateban.com در حاشيه مقاله ای از دکتر زرياب خویی https://www.kateban.com/post/5158 fa ]]> kateban.com سنيان دوازده امامی https://www.kateban.com/post/5157 fa ]]> kateban.com درباره تفسير العسکري https://www.kateban.com/post/5156 fa ]]> kateban.com انديشه سياستنامه نويسی ايرانشهری در دوران سامانيان https://www.kateban.com/post/5155 fa ]]> kateban.com افراطی گری دينی در تقابل با روح تمدن اسلامی است https://www.kateban.com/post/5154 fa ]]> kateban.com رسمی نادرست در تصحيح متون https://www.kateban.com/post/5153 fa ]]> kateban.com فارسی زبان آموزشی بخارای دوران کودکی ابن سينا https://www.kateban.com/post/5152 fa ]]> kateban.com فتوای ابو حنيفه درباره خواندن نماز به زبان فارسی و سهم سلمان فارسی https://www.kateban.com/post/5151 fa ]]> kateban.com ابن سينا متولد چه سالی است؟ (1) https://www.kateban.com/post/5150 fa ]]> kateban.com يک شرح شهاب الأخبار ناشناخته شيعی از يکی از عالمان حله و نيل در سده هفتم قمری (1) https://www.kateban.com/post/5149 fa ]]> kateban.com از محقق تا مقلد فرق‏هاست (اندر پديده ذوق زدگی در امر پژوهش تاريخی) https://www.kateban.com/post/5148 fa ]]> kateban.com شانزده نکته درباره ما و افغانستان https://www.kateban.com/post/5147 fa ]]> kateban.com هشت نکته درباره فقه حنفی و زبان فارسی https://www.kateban.com/post/5146 fa ]]> kateban.com مؤسسه کتاب شناسی شیعه https://www.kateban.com/post/5145 fa ]]> kateban.com هنينگ https://www.kateban.com/post/5144 fa ]]> kateban.com مرکز نشر دانشگاهی و دکتر نصرالله پورجوادی https://www.kateban.com/post/5143 fa ]]> kateban.com داستان توصيه من به دکتر سروش برای خواندن يک کتاب https://www.kateban.com/post/5142 fa ]]> kateban.com نمونه ای از خطاها در مستند سازی روايات: خطبه هشتاد نهج البلاغة از شريف رضي تا شريف مرتضی https://www.kateban.com/post/5141 fa ]]> kateban.com خير الدين حسيب https://www.kateban.com/post/5140 fa ]]> kateban.com ذيل تاريخ بغداد تأليف ابن نجار https://www.kateban.com/post/5139 fa ]]> kateban.com آيا النکت في مقدمات الأصول از شيخ مفيد است؟ https://www.kateban.com/post/5138 fa ]]> kateban.com اوائل المقالات شيخ مفيد و مشکلات آن https://www.kateban.com/post/5137 fa ]]> kateban.com خواجه طوسی، دانشمند طراز اول تاریخ ایران (و سهم او در تشيع امامی) https://www.kateban.com/post/5136 fa ]]> kateban.com