حلقه کاتبان kateban.com kateban.com روز عاشورای سال 1300 ه.ق. به روایت و دستخط ناصرالدین شاه قاجار https://www.kateban.com/post/5200 fa الان شبیه امام به وداع و دیدن امام زین العابدین بیمار رفته است. می¬خوانند و مردم از زن و مرد گریه می کنند، خیلی بلند و شور غریبی افتاده است. ]]> kateban.com روز اول ماه محرم 1300 ه.ق. به روایت و دستخط ناصرالدین شاه قاجار https://www.kateban.com/post/5199 fa ...عضدالملک، نایب ناظر و غیره ، میرزا باقر تعزیه چرخان همه ساله بودند. ملا حسین زینب خوان زینب شده بود. ملا ابوالقاسم کندی امام خوان شده است، پیغمبر شده بود همه ساله بود.میرزا غلام¬حسین بود، یزید که مرده است.برزوی شمر هست. جهانگیر بیچاره مرده است نیست.بچه های خوب داشتند. تعزیۀ وفات پیغمبر بود. اما در میان تعزیه شبیه مالک اشتر و مسلمان شدن او و جنگ او با مرتضی علی علیه¬السلام که گویا حدیث صحیح نباشد درآوردند.... ]]> kateban.com محرم سال 1289 به روایت ناصرالدین شاه https://www.kateban.com/post/5198 fa ...در دهه عاشورا همه روزه هوا صاف و بی‌باد بود، به هیچ وجه نقصی نداشت. روزهای اول الی سوم در حضور روضه می‌خواندند، مثل هر سال. اما در حیاط خزانه قدیم که یک طرفش را علاء الدوله تالار بزرگی با گوشواره‌ها و غیره ساخته است، ]]> kateban.com سخنی درباره دلالت حديث غدير (نقدی بر گفتاری کوتاه از آقای محسن کديور) https://www.kateban.com/post/5197 fa ]]> kateban.com براندازان و خواب های آشفته https://www.kateban.com/post/5196 fa ]]> kateban.com چند کلمه درباره مسئله اصالت متون ادعيه در ادبيات حديثی شيعه https://www.kateban.com/post/5195 fa ]]> kateban.com ایران از نگاه بانو ویتاسکویل وست نویسنده انگلیسی و همسر قونسول (1304 - 1305 ه.ش ) https://www.kateban.com/post/5194 fa .... در این مملکت اگر بخواهیم از خشم جاویدان برهیم باید تسلیم و رضا اختیار کنیم. آن گاه است که فارغ از پیشداوریهای اروپاییها می توانیم آزادانه اروپا را فراموش کرده و چیزهایی را که کاملا برای ما تازه است درک و هضم کنیم.... ]]> kateban.com ابن هيثم https://www.kateban.com/post/5192 fa ]]> kateban.com نظامی گنجوی و ارّان https://www.kateban.com/post/5191 fa ]]> kateban.com آرامش دوستدار (1) https://www.kateban.com/post/5190 fa ]]> kateban.com استاد سيد محمد حسين جلالی https://www.kateban.com/post/5189 fa ]]> kateban.com باز هم درباره مذهب فردوسی https://www.kateban.com/post/5188 fa ]]> kateban.com کتاب المنتخل و فردوسی https://www.kateban.com/post/5187 fa ]]> kateban.com فردوسی https://www.kateban.com/post/5186 fa ]]> kateban.com استاد علامه کرباسچيان https://www.kateban.com/post/5185 fa ]]> kateban.com کفاية الطالب https://www.kateban.com/post/5184 fa ]]> kateban.com مجموعه ای از روايت اهل بيت (ع) https://www.kateban.com/post/5183 fa ]]> kateban.com بازخوانی مهمترين گزارشگر تمدن اسلامی برای علاقمندان https://www.kateban.com/post/5182 fa ]]> kateban.com اشکال اصلی نظریه ایرانشهری https://www.kateban.com/post/5181 fa ]]> kateban.com تحليل تاريخی واقعه عاشورای حسينی در شش جلسه https://www.kateban.com/post/5180 fa ]]> kateban.com حول کتاب منسوب إلی الهاروني وليس له https://www.kateban.com/post/5179 fa ]]> kateban.com مقتل الحسين (ع) 3 https://www.kateban.com/post/5178 fa ]]> kateban.com مقتل الحسين (ع) 2 https://www.kateban.com/post/5177 fa ]]> kateban.com رسائل ابن العميد https://www.kateban.com/post/5176 fa ]]> kateban.com کتاب صفين نصر بن مزاحم https://www.kateban.com/post/5175 fa ]]> kateban.com درباره ابو العباس القلانسي https://www.kateban.com/post/5174 fa ]]> kateban.com گزارش قاضی ابن العربي، فقيه معروف مالکی معاصر خواجه نظام الملک از او https://www.kateban.com/post/5173 fa ]]> kateban.com قابوس بن وشمگير https://www.kateban.com/post/5172 fa ]]> kateban.com المعيار والموازنه اسکافي، سندی مهم برای عقايد شيعی از آغاز سده سوم قمری https://www.kateban.com/post/5171 fa ]]> kateban.com مقصد الراغب الطالب https://www.kateban.com/post/5170 fa ]]> kateban.com جابری و کوربن https://www.kateban.com/post/5169 fa ]]> kateban.com مملکت ایران و حدود آن https://www.kateban.com/post/5168 fa ]]> kateban.com روايت مسعودی، مؤرخ دانشمند اوائل سده چهارم قمری از ايرانشهر https://www.kateban.com/post/5167 fa ]]> kateban.com "وطلع منضود" در کلامی از جناب دکتر سروش https://www.kateban.com/post/5166 fa ]]> kateban.com هويت ملی، اهل سنت ايران و اهل بيت پيامبر https://www.kateban.com/post/5165 fa ]]> kateban.com مناسبت های ملی و دينی؛ پادزهر قطبی سازی های مجعول و مشکوک https://www.kateban.com/post/5164 fa ]]> kateban.com نوشته آقای ترکاشوند https://www.kateban.com/post/5163 fa ]]> kateban.com محقّقان و محقّق‌نمایان! https://www.kateban.com/post/5162 fa ]]> kateban.com رد روایت ساخت نخستین گنبد مشهد امام علی (ع) به دست هارون الرشید https://www.kateban.com/post/5161 fa چکیده: در شماری از متون قدیمی و جدید ادعا شده است که نخستین ساختمان حرم مطهر امام علی (ع)، گنبدی بود که به دستور هارون الرشید خلیفه عباسی روی قبر ایشان ساخته شد. در این مقاله ضمن ارائه پیشینه‌ای از این نگاشته‌ها، ادعای فوق با رویکرد انتقادی بررسی شده است و نشان می‌دهد که چنین روایتی اصالت و اعتبار تاریخی ندارد. افزون بر این از شواهد تاریخی کهن برمی‌آید که نخستین ساختمان حرم علوی، حدود یکصد سال پس از هارون، به دست داعیان علوی زیدی طبرستان ساخته شده است. کلیدواژه‌ها: نجف؛ امام علی (ع)؛ آستان علوی؛ هارون الرشید؛ تاریخ معماری ]]> kateban.com "قدیمین" و کتاب آقای مدرسی https://www.kateban.com/post/5160 fa ]]> kateban.com حدیث و پژوهش تاریخی https://www.kateban.com/post/5159 fa ]]> kateban.com در حاشيه مقاله ای از دکتر زرياب خویی https://www.kateban.com/post/5158 fa ]]> kateban.com سنيان دوازده امامی https://www.kateban.com/post/5157 fa ]]> kateban.com درباره تفسير العسکري https://www.kateban.com/post/5156 fa ]]> kateban.com انديشه سياستنامه نويسی ايرانشهری در دوران سامانيان https://www.kateban.com/post/5155 fa ]]> kateban.com افراطی گری دينی در تقابل با روح تمدن اسلامی است https://www.kateban.com/post/5154 fa ]]> kateban.com رسمی نادرست در تصحيح متون https://www.kateban.com/post/5153 fa ]]> kateban.com فارسی زبان آموزشی بخارای دوران کودکی ابن سينا https://www.kateban.com/post/5152 fa ]]> kateban.com فتوای ابو حنيفه درباره خواندن نماز به زبان فارسی و سهم سلمان فارسی https://www.kateban.com/post/5151 fa ]]> kateban.com ابن سينا متولد چه سالی است؟ (1) https://www.kateban.com/post/5150 fa ]]> kateban.com يک شرح شهاب الأخبار ناشناخته شيعی از يکی از عالمان حله و نيل در سده هفتم قمری (1) https://www.kateban.com/post/5149 fa ]]> kateban.com از محقق تا مقلد فرق‏هاست (اندر پديده ذوق زدگی در امر پژوهش تاريخی) https://www.kateban.com/post/5148 fa ]]> kateban.com شانزده نکته درباره ما و افغانستان https://www.kateban.com/post/5147 fa ]]> kateban.com هشت نکته درباره فقه حنفی و زبان فارسی https://www.kateban.com/post/5146 fa ]]> kateban.com مؤسسه کتاب شناسی شیعه https://www.kateban.com/post/5145 fa ]]> kateban.com هنينگ https://www.kateban.com/post/5144 fa ]]> kateban.com مرکز نشر دانشگاهی و دکتر نصرالله پورجوادی https://www.kateban.com/post/5143 fa ]]> kateban.com داستان توصيه من به دکتر سروش برای خواندن يک کتاب https://www.kateban.com/post/5142 fa ]]> kateban.com نمونه ای از خطاها در مستند سازی روايات: خطبه هشتاد نهج البلاغة از شريف رضي تا شريف مرتضی https://www.kateban.com/post/5141 fa ]]> kateban.com خير الدين حسيب https://www.kateban.com/post/5140 fa ]]> kateban.com ذيل تاريخ بغداد تأليف ابن نجار https://www.kateban.com/post/5139 fa ]]> kateban.com آيا النکت في مقدمات الأصول از شيخ مفيد است؟ https://www.kateban.com/post/5138 fa ]]> kateban.com اوائل المقالات شيخ مفيد و مشکلات آن https://www.kateban.com/post/5137 fa ]]> kateban.com خواجه طوسی، دانشمند طراز اول تاریخ ایران (و سهم او در تشيع امامی) https://www.kateban.com/post/5136 fa ]]> kateban.com ضرورت تصحيح مجدد کنز الفوائد کراجکي https://www.kateban.com/post/5135 fa ]]> kateban.com ضرورت تصحيح مجدد بشارة المصطفی https://www.kateban.com/post/5134 fa ]]> kateban.com درباره می خوارگی ابن سينا https://www.kateban.com/post/5133 fa ]]> kateban.com چند سطری درباره دانشگاه پرینستون و مؤسسه مطالعات پیشرفته پرینستون https://www.kateban.com/post/5132 fa ]]> kateban.com مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی https://www.kateban.com/post/5131 fa ]]> kateban.com قطب راوندي و خبر واحد https://www.kateban.com/post/5130 fa ]]> kateban.com افراطی گری دينی در تقابل با روح تمدن اسلامی است https://www.kateban.com/post/5129 fa ]]> kateban.com تکفير شخص و يا تکفير اعتقاد؟ https://www.kateban.com/post/5128 fa ]]> kateban.com ضرورت باز تعریف اسلام مدنی https://www.kateban.com/post/5127 fa ]]> kateban.com مقتل الحسين (ع) https://www.kateban.com/post/5126 fa ]]> kateban.com شکايت از روزگار (آغاز سده چهارم) https://www.kateban.com/post/5125 fa ]]> kateban.com مدن "إيران شهر" التاريخي حسب کتب التراث الجغرافي العربي https://www.kateban.com/post/5124 fa ]]> kateban.com الذکر الجميل للخليج الفارسي في کتاب البدء والتاريخ للمقدسي (القرن الرابع الهجري) https://www.kateban.com/post/5123 fa ]]> kateban.com اشتباهی عجيب از آقای سيد کمال حيدری در فهم عباراتی ساده از رساله رد سهو النبي https://www.kateban.com/post/5122 fa ]]> kateban.com انتقاد معافی بن زکريا النهرواني، فقيه و محدث و اديب برجسته سده چهارم نسبت به مدعيان علم قدرت پرست دورانش https://www.kateban.com/post/5121 fa ]]> kateban.com ابن الشجري، عالم امامی مذهب فراموش شده https://www.kateban.com/post/5120 fa ]]> kateban.com نکته ای درباره کتابت مصاحف در خراسان سده پنجم قمری https://www.kateban.com/post/5119 fa ]]> kateban.com معنای "تعليق" در سنت فقهی و کلامی https://www.kateban.com/post/5118 fa ]]> kateban.com نمونه ای از سنت تقريرات نويسی در اصول فقه در سده پنجم قمری https://www.kateban.com/post/5117 fa ]]> kateban.com امالی شريف مرتضی، کتابی مجهول القدر در ميان اماميه https://www.kateban.com/post/5116 fa ]]> kateban.com شريف رضي در اهواز https://www.kateban.com/post/5115 fa ]]> kateban.com ضرورت برگزاری کنفرانس جهانی هزارمين سالگرد درگذشت ابو ريحان بيرونی https://www.kateban.com/post/5114 fa ]]> kateban.com سخن ابو ريحان بيروني درباره معتزله و همدلی نشان دادن با آنها در کتاب تحقيق ما للهند و رد بر مخالفان آنان https://www.kateban.com/post/5113 fa ]]> kateban.com ابن سينا و قاضي عبد الجبار به زبان فارسی فکر می کردند و به عربی می نوشتند https://www.kateban.com/post/5112 fa ]]> kateban.com نمونه ای از آثار مفقود دوران تشيع حلب https://www.kateban.com/post/5111 fa ]]> kateban.com با فلسفه اسلامی در پاريس https://www.kateban.com/post/5110 fa ]]> kateban.com اندر فوائد و مضرات ترجمه کتاب های خارجی در حوزه اسلام و ايران https://www.kateban.com/post/5109 fa ]]> kateban.com درباره ریشه کتاب توحید مفضل جعفی https://www.kateban.com/post/5108 fa ]]> kateban.com مرحوم علامه سيد محمد کاظم عصار، خلاصه ای از آنچه آن را تمدن اسلامی می ناميم https://www.kateban.com/post/5107 fa ]]> kateban.com منابر اهل وعظ در تفسير و ادب "مجالس نويسی" https://www.kateban.com/post/5106 fa ]]> kateban.com دنباله رد نظريه وداد قاضي درباره عهدنامه مالک اشتر (4) https://www.kateban.com/post/5105 fa ]]> kateban.com اصل ادعای پروفسور وداد قاضی درباره عهد مالک اشتر https://www.kateban.com/post/5104 fa ]]> kateban.com دنباله پاسخ به وداد قاضی (2) https://www.kateban.com/post/5103 fa ]]> kateban.com پاسخی به پژوهش وداد قاضي درباره اصالت عهد مالک اشتر (1) https://www.kateban.com/post/5102 fa ]]> kateban.com اعجاز القرآن آيا نوشته ابوبکر باقلاني است؟ https://www.kateban.com/post/5101 fa ]]> kateban.com باقلانی و خطبه شقشقيه https://www.kateban.com/post/5100 fa ]]> kateban.com