فارغ از اينکه عنوان کتاب معنای محصلی ندارد و احتمالا ناشی از غلطی چاپی است به نظرم مقصر دکتر داوری عزيز نيست که تحليلش از تاريخ و جايگاه فلسفه اسلامی در ايران و در تفکر اسلامی ايراد اساسی دارد بلکه مقصر اهالی تحقيق تاريخی و محققان تاريخ متون و اندیشه فلسفی اند که هنوز کتاب شایسته ای در تاریخ فلسفه و تفکر فلسفی در اسلام و ایران ننوشته اند تا به کار آقای داوری بيايد. بسیاری از آنچه به عنوان واقعيت های تاريخ فلسفه و تفکر در اين کتاب و درباره فارابی و ابن سینا و معتزله و اشاعره و تاریخ علم کلام و فلسفه بیان شده و مورد تحلیل قرار گرفته از دقت و اعتبار برخوردار نیست. متأسفانه هنوز به زبان فارسی تاریخ معتبری برای کلام و فلسفه اسلامی نوشته نشده. آقای دکتر داوری هم آشکارا معلوم است به نمونه های غیر فارسی این ادبیات توجهی نداشته اند. کتاب البته حدود 50 سال پیش نوشته شده و مطالبش به همین دلیل به روز نیست اما چون مکرر تجدید چاپ شده و امشب آن را به مناسبتی خواندم لازم دیدم این چند کلمه را درباره آن بنويسم. توصیه من این است که این کتاب در شکل فعلی تجدید چاپ نشود.